Nieuws

Maandag 12 februari 2018

De versplintering van de gemeenteraad in steeds meer fracties biedt een kans tot vernieuwing en daarmee tot andere vormen van overleg, samenwerking en coalitievorming. Politieke fragmentatie mag niet worden geduid als een grotere kans op onbestuurbaarheid. Versplintering brengt tot uitdrukking dat de kiezer andere, open vormen van coalitiesamenwerking wenst, zonder strakke coalitiediscipline. Tot deze analyse komen Martin Schulz en Paul Frissen in de publicatie “Politieke fragmentatie. Balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit.

Lees meer
Vrijdag 2 februari 2018

Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. Bij de laatste meting in 2016 was er een toename terwijl in de jaren daarvoor juist van een daling sprake was. De vraag is hoe deze trend zich in 2018 verder heeft ontwikkeld. Wordt de langjarige aflopende trend weer opgepikt of zet de kentering zich door?

Lees meer
Woensdag 24 januari 2018
Dinsdag 23 januari stemde de Eerste Kamer in met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang, waaronder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).Lees meer
Donderdag 18 januari 2018
De tweederdemeerderheid die nodig is voor het uit de Grondwet halen van de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning, is in zicht. Dat brengt de gekozen burgemeester een stap dichterbij.Lees meer
Dinsdag 16 januari 2018
Op 79-jarige leeftijd is zaterdag oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma overleden. Dat heeft de gemeente Dongeradeel maandag bekendgemaakt. Sybesma ging in 1976 als burgemeester aan de slag in Dokkum, de voorloper van de gemeente Dongeradeel, waar hij tot 1999 burgemeester was.Lees meer
Woensdag 10 januari 2018
Dagmar Oudshoorn (burgemeester Uithoorn) volgt Hanneke Ekelmans op als hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam. 1 maart a.s. is haar eerste werkdag.Lees meer
Dinsdag 9 januari 2018
Lieke Sievers (burgemeester Edam-Volendam) is een van de initiatiefnemers geweest van het boa-platform. In een recent interview in het Tijdschrift voor de Politie gaat zij in op de rol van de gemeente, de bijzondere opsporingsambtenaren en de politie. Ze bepleit om de veiligheid aan te vliegen vanuit het versterken van veerkracht en vertrouwen van de samenleving.Lees meer
Maandag 1 januari 2018

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Het NGB-bureau
De vereniging wordt ondersteund door het NGB-bureau, dat is gevestigd op de Nassaulaan 12 in Den Haag (in het gebouw van de VNG). Het secretariaat bestaat uit:

Hilde Westera (directeur)
Wouter Jong (adviseur crisisbeheersing)
Anouck Haverhoek (beleidsmedewerker)
Reineke Ponsioen (ondersteuning/secretariaat)

Het bestuur
Voorzitter: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn
Secretaris: Ina Adema, burgemeester van Lelystad

Bestuursleden:
Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum
Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem
Roger de Groot, burgemeester van De Wolden
Gert-Jan Kats, burgemeester van Veenendaal
Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland

Statuten
De statuten van de vereniging zijn hier te lezen.


Jaarcongres
Het jaarcongres vindt jaarlijks plaats op de eerste donderdag van oktober.


Het handboek voor burgemeesters 
Het handboek biedt informatie over bijvoorbeeld uw bevoegdheden, integriteit in het ambt maar ook wanneer wordt de ambtsketen gedragen? Kijk voor deze onderwerpen en meer op het besloten gedeelte onder ‘Handboek burgemeesters’.

Contacten met collega’s 
Op het besloten gedeelte van de website treft u onder ‘uw collega’ een actuele database van alle burgemeesters in Nederland. U kunt hier de gegevens van collega’s raadplegen en u kunt hier uw eigen gegevens toegankelijk maken voor collega’s. Dit ter bevordering van kennisdeling. In activiteiten als het jaarcongres, de algemene ledenvergadering en de lochemconferenties is er naast het inhoudelijke gedeelte, altijd gelegenheid om bij te praten met uw collega’s.

Naast het Genootschap zijn er diverse netwerken waar burgemeesters elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er regionale burgemeesterskringen, kennen enkele provincies eigen verenigingen van burgemeesters en komen de vrouwelijke burgemeesters met enige regelmaat bij elkaar.

Opleidingenprogramma
Het NGB biedt jaarlijks een opleidingenprogramma aan voor burgemeesters. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Persvragen
Het secretariaat van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is bereikbaar voor actuele zaken en standpunten van het Genootschap. Telefoon 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

Overigen
Heeft u niet de gewenste informatie gevonden op de website? Neemt u dan contact op het Genootschap, 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

 

Lees meer
Maandag 1 januari 2018

Lauw Schneider, de oud-burgemeester van Roosendaal, is op Oudjaarsdag op 91-jarige leeftijd overleden. De CDA'er (en oud-KVP’er) vervulde zijn functie van 1976 tot zijn pensioen in 1990.

Lees meer
Maandag 1 januari 2018
Met die boodschap hield Jozias van Aartsen als waarnemend burgemeester van Amsterdam zijn nieuwjaarstoespraak.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>