Nieuws

Vrijdag 5 juni 2020
De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op vrijdag 3 juli a.s. Dan krijgen de 3056 gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren. Meer informatie vindt u hier.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden en een groot deel van de provinciale staten en de waterschapsbesturen digitaal vergaderd.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Op 27 mei organiseren de Wethoudersvereniging, het ministerie van BZK en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede inspiratiebijeenkomst. Vrouwen uit alle bestuurslagen én vrouwen met mogelijke politieke ambities zijn van harte uitgenodigd voor de online vervolgbijeenkomst.Lees meer
Vrijdag 8 mei 2020
Een nieuwe column "Gemeenteraden moeten en kunnen beslissen over RES-inbreng, bevoegdheden kunnen niet zomaar van de gemeenteraden worden afgepakt" van prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) ElzingaLees meer
Maandag 4 mei 2020
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.Lees meer
Vrijdag 24 april 2020
Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd. De VGS heeft een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren. 

De handreiking is een hulpmiddel en kan benut worden om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. De handleiding kun je hier vinden.

Lees meer
Dinsdag 21 april 2020

De komende weken zullen vele volksvertegenwoordigingen ervaring op gaan doen met het digitaal vergaderen en stemmen. Nu de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming is ingevoerd moet binnen een zeer kort tijdsbestek worden bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. BZK heeft een zogenaamde Evaluatie ex durante ingesteld, waarbij reeds tijdens het gebruik wordt bekeken of er technische aanpassingen nodig zijn, welke effecten zich voordoen en of er in juridisch en staatsrechtelijk opzicht knelpunten zijn die nu of later om een oplossing vragen. En uiteindelijk wordt natuurlijk ook het oordeel geveld of deze wijze van vergaderen en stemmen na het Corona-tijdperk nog een toepassingsbereik kan hebben.

Lees meer
Woensdag 15 april 2020

De uitbraak van het Coronavirus heeft vergaande gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, kunnen via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ op digitale wijze besluiten worden genomen. Wilt u weten wat de spoedwet betekent voor de besluitvorming in uw gemeente? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Of hoe u Democratie in Actie of een van de samenwerkingspartners van het programma op dit moment kunt bereiken? Via deze speciale pagina blijft u op de hoogte.

Lees meer
Donderdag 26 maart 2020

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft grote waardering voor de inzet van burgemeesters in deze crisisperiode.

De minister heeft op 25 maart in de brief 'Impact Coronavirus' naast zijn steun en waardering ook praktische informatie gegeven over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het lokaal bestuur. Hier vindt u een weergave van deze informatie.

Lees meer
Dinsdag 3 maart 2020
Kan een individuele volksvertegenwoordiger op ieder moment alle documenten van intern beraad, alle mail- en app-verkeer en alle interne adviezen van adviseurs opvragen? Als dat waar zou zijn, dan gaat de ambtelijke dienst in de kramp en zullen allerlei interne memo’s en documenten worden omgezet in mondelinge adviezen. Dergelijke adviezen kunnen immers niet worden opgevraagd, want ze zijn niet traceerbaar en onherkenbaar.  En als dat zou gebeuren, dan belandt de volksvertegenwoordiging van de wal in de sloot. Er moet dus worden gezocht naar balans en evenwicht, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk recht heeft op alle informatie, met inbegrip van interne documenten.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>