Nieuws

Dinsdag 17 augustus 2021

Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt geëvalueerd. Onderstaande enquête is een van de manieren om een beeld te krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd.  Bent u een politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad), dan vragen wij u deze enquête in te vullen. 

Lees meer
Donderdag 22 juli 2021

De afgelopen week is Limburg zwaar getroffen door overstromingen. Na een zwaar coronajaar leek eindelijk een periode van rust en herstel in zicht. Rust die niet alleen inwoners, ondernemers en hulpdiensten gegund was, maar ook de burgemeesters.
Het NGB wenst de collega's in het zuiden via onderstaand bericht veel sterkte. 

Lees meer
Donderdag 22 juli 2021

Diverse sprekers, variërend van Laurens de Graaf tot Arwin van Buuren, gaven in de afgelopen weken hun visie op het 'gezag van de raad'. Wilt u één of meerdere van de 15 webinars terugzien dan kan dat via deze link

Lees meer
Donderdag 1 juli 2021

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR), de Wethoudersvereniging (WHV) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) waarschuwen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen in het lokale bestuur, zoals een andere aanstellingswijze van de burgemeester. Zij pleiten voor een doordachte, integrale versterking van het lokale bestuur ten behoeve van de inwoners. 

Lees meer
Woensdag 16 juni 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van deze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen? Graag nodigen wij u uit voor de eerste digitale bijeenkomst van onze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op donderdag 8 juli 2021 van 15.00 – 17.00 uur.

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

In opdracht van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam hebben een aantal masterstudenten gezondsheidsrecht een onderzoek geschreven over de huidige invulling van de hoorplicht binnen de Wet verplichte GGZ. 

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

Als er politiek gedoe is, wordt dat nog wel eens teruggevoerd op de lokale of regionale bestuurscultuur. Verschillen in regionale bestuurscultuur zijn niet echt duidelijk, wel zijn er vier typen lokale bestuurscultuur te onderscheiden: vechtcultuur,  debatcultuur, gemeenschapscultuur en regentencultuur. 

Lees meer
Vrijdag 30 april 2021

Onlangs verscheen het rapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' . Het onderzoeksrapport schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen, maar niet in de adviezen van de onderzoekers.

Lees meer
Woensdag 28 april 2021

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad. 

Lees meer
Maandag 26 april 2021

Hoe moet de gemeente nieuwe stijl er uit komen te zien na de kabinetsformatie? De volgende tien punten zouden het minimumpakket moeten vormen.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>