Nieuws

Woensdag 24 maart 2021
Heb je interesse in het burgemeesterschap en ben jij van een lokale partij of partij-onafhankelijk, dan kun je meedoen aan de Zoom-sessie voor aspirant-burgemeesters van Kennispunt lokale partijen. Ga hier in gesprek met burgemeesters die partijloos zijn of hun wortels in lokale partijen hebben. Zij vertellen je meer over het ambt en over welke ervaring en competenties je nodig hebt. Ook gaan ze graag met je in gesprek over je ondersteuningsbehoefte. Marian Witte, burgemeester in Geertruidenberg en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kennispunt, leidt de sessie.Lees meer
Woensdag 10 maart 2021
De derde, geheel herziene, druk van het Zakboek Openbare Orde en Veiligheid’ is uit! Het doel van dit zakboek is en blijft om burgemeesters snel toegang te bieden tot een zo compleet mogelijk overzicht van bevoegdheden uit de diverse wetten, die in de loop der jaren tot de gereedschapskist van de burgemeester zijn gaan behoren.
Het zakboek biedt een eerste handreiking tot veelal complexe juridische materie. Diverse casussen laten zien hoe het kan werken in de praktijk.Lees meer
Dinsdag 9 maart 2021

Na de hack in de gemeente Hof van Twente is het tijd om lessen te trekken waar alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. In ons komende Burgemeestersblad doet burgemeester Ellen Nauta haar verhaal over deze hack en wat dit met haar deed. De Informatiebeveiligingsdienst bracht eerder al “lessen Hof van Twente” uit, in deze kortere versie staan nu ook vijf lessen voor bestuurders.

Lees meer
Maandag 8 maart 2021
Bent u als aankomend burgemeester op zoek naar een nieuwe woning? Dan doet u er goed aan om van tevoren de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Het is belangrijk om veilig te wonen en daarbij niet met onverwachte investeringen geconfronteerd te worden. Door eerst te onderzoeken hoe veilig een woning én de omgeving is, kunt u een weloverwogen keuze maken. Om u daarbij op weg te helpen, zijn hier een aantal aandachtspunten op een rij gezet.Lees meer
Maandag 8 maart 2021

Het ministerie van BZK gaat medio 2021 een projectgroep lokale rekenkamers instellen. De projectgroep heeft tot doel om vanaf de tweede helft van 2021 circa 25 gemeenten per jaar (voor drie jaar) te bezoeken om gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken te adviseren over de inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie met de raad en het college. Het ministerie vraagt de koepelorganisaties, waaronder het NGB, om op basis van de bijgevoegde profielschetsen potentiële projectgroepleden aan te dragen, om te komen tot een ´longlist´ van projectgroepleden. Heeft u interesse? Geef dan uiterlijk 10 mei uw belangstelling met korte motivatie door aan h.westera@burgemeesters.nl. Meer informatie inclusief profielschets van de leden van de projectgroep vindt u hier.
 

De leden van de projectgroep worden aangesteld door het ministerie van BZK bij ministerieel besluit.

Lees meer
Dinsdag 23 februari 2021
Het recente onderzoeksrapport van prof. Marcel Boogers c.s.  schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG onderschrijven de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt.Lees meer
Vrijdag 19 februari 2021
Op 18 februari jl. is oud-burgemeester Jan Mans op 80-jarige leeftijd overleden. De ervaringen van Jan Mans als crisismanager na de vuurwerkramp in Enschede zijn de basis geweest voor de oprichting van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Dit netwerk is later opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Als voorzitter van dit netwerk zette Mans zich in voor het verder professionaliseren van crisismanagement onder collega-burgemeesters. Zo werden o.a. crisiservaringen van burgemeesters gedeeld onder elkaar en werden meerdere publicaties over crisismanagement gepubliceerd. Een markante quote van Mans is "Als burgemeester hoor je geen zwakheid te tonen, maar het is één aaneenschakeling van momenten van zwakheid". Voor het complete interview met Mans van destijds zie hierLees meer
Donderdag 18 februari 2021
Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft krijgt hiermee te maken. De cijfers zeggen veel, maar daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist voor bestuurders van belang is dat ze vrij en zonder druk hun werk kunnen doen. Zes bestuurders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. De uitzending is op maandag 22 februari, 20.25 uur, NPO 2.Lees meer
Maandag 15 februari 2021
Staat er juridisch iets in aan de weg om de bekrachtigingsprocedure te volgen bij een noodverordening die niet meer van kracht is? Nee. Om politieke redenen zou daarvoor symbolisch kunnen worden gekozen; er zijn echter geen dragende juridische, rechtsstatelijke of praktisch gronden die hiertoe nopen. Lees hier het artikel hoe het zit met het bekrachtigen van een noodverordening.Lees meer
Maandag 8 februari 2021
In de nacht van 7 op 8 februari 2021 is burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 69 jaar oud. Nijpels was sinds 2005 burgemeester van de gemeente Opmeer. Daarvoor was hij er een jaar waarnemend burgemeester en een aantal jaar wethouder in Den Helder. Aankomende zomer zou Nijpels met pensioen gaan.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>