Nieuws

Vrijdag 18 september 2020

De VNG heeft op 17 september aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een e-mail gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden. Doet u mee?
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Lees meer
Woensdag 26 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin dit jaar hebben verschillende burgemeesters ongewone aantallen sterfgevallen in hun gemeenten te betreuren gehad. De beperking van sociale omgangsvormen maakte een directe handreiking aan nabestaanden onmogelijk. Gaandeweg hebben burgemeesters vanuit de praktijk meer ervaring met rouwverwerking in coronatijd opgedaan. Toch leven er nog vele vragen, ook onder ervaren bestuurders, hoe om te gaan met rouwverwerking in deze bijzondere tijd.Lees meer
Dinsdag 18 augustus 2020

Het kabinet diende op 13 juli jl. het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk.
 

Lees meer
Vrijdag 31 juli 2020

Het burgemeestersambt is geregeld onderwerp van publiek debat zowel nationaal als lokaal. Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? Welke (extra) bevoegdheden moeten burgemeesters bijvoorbeeld hebben bij het handhaven van de openbare orde? Hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps? Voor de beantwoorden van dit soort vragen heeft het NGB in samenwerking met de Argumentenfrabriek het waardenboek van het burgemeestersambt gemaakt. 

Lees meer
Vrijdag 17 juli 2020

De evaluatiecommissie voor de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft een tweede rapportage uitgebracht. Deze rapportage is een aanvulling, actualisatie en aanscherping van de conclusies uit het eerste rapport. De evaluatiecommissie contateert dat de Tijdelijke wet nog steeds in een behoefte voorziet, zij het steeds meer als onderdeel van een gevarieerde praktijk van vergaderen in de anderhalvemetersamenleving. Voor zover het aan haar is, acht de evaluatiecommissie het dan ook terecht dat de Tijdelijke wet is verlengd. Lees meer over de conclusies en bevindingen van de evalulatiecommissie in haar tweede rapport.

Lees meer
Woensdag 15 juli 2020
Veranderingen brengen vragen met zich mee. Zo ook bij de komst van de wet verplichte GGZ. Burgemeesters hebben nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. En ook de samenwerking met de psychiater en anderen is op punten aangepast. Dit leidt in de praktijk tot nieuwe vragen en dilemma's. Lees meer
Woensdag 15 juli 2020
Binnenkort verschijnt een speciale editie van het Burgemeestersblad waarin de ervaringen met de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg worden belicht vanuit de verschillende ketenpartners.Lees meer
Zaterdag 4 juli 2020
Provinciale staten van Noord-Brabant hebben Ina Adema, burgemeester van Lelystad, aanbevolen voor de functie van commissaris van de Koning. Adema (VVD) is sinds september 2016 burgemeester van Lelystad. Zij begon haar politieke loopbaan in Deventer als raadslid. In diezelfde gemeente was zij ruim zeven jaar wethouder. Van maart 2009 tot en met september 2016 was zij burgemeester van Veghel. Voorafgaand aan haar politieke loopbaan was ze werkzaam als jurist in het bedrijfsleven. In Noord-Brabant volgt Adema op 2 oktober 2020 Wim van de Donk (CDA) op.Lees meer
Dinsdag 9 juni 2020
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wil het kabinet voor de langere termijn maatregelen ter bestrijding van coronavirus vorm geven. De VNG en NGB signaleren dat er te weinig sturingsmogelijkheden voor gemeenten komen die bovendien niet zijn voorzien van een democratische legitimatie op lokaal niveau.Lees meer
Maandag 8 juni 2020
De subsidieregeling voor professionalisering van burgemeesters is door het ministerie van BZK met vijf jaar verlengd. Het NGB, dat elk jaar op basis van deze subsidieregeling een opleidingsprogramma voor burgemeesters samenstelt, is blij met deze verlenging. Uit de door BZK uitgevoerde "https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/02/aanbieding-evaluatie-subsidieregeling-professionaliseringsfonds-burgemeesters blijkt dat de burgemeesters het aanbod van het NGB als zeer waardevol beoordelen.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>