Nieuws

Zaterdag 4 juli 2020

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben Ina Adema, burgemeester van Lelystad, aanbevolen voor de functie van commissaris van de Koning. Adema (VVD) is sinds september 2016 burgemeester van Lelystad. Zij begon haar politieke loopbaan in Deventer als raadslid. In diezelfde gemeente was zij ruim zeven jaar wethouder. Van maart 2009 tot en met september 2016 was zij burgemeester van Veghel. Voorafgaand aan haar politieke loopbaan was ze werkzaam als jurist in het bedrijfsleven. In Noord-Brabant volgt Adema op 2 oktober 2020 Wim van de Donk (CDA) op.

 

 

Lees meer
Dinsdag 9 juni 2020
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wil het kabinet voor de langere termijn maatregelen ter bestrijding van coronavirus vorm geven. De VNG en NGB signaleren dat er te weinig sturingsmogelijkheden voor gemeenten komen die bovendien niet zijn voorzien van een democratische legitimatie op lokaal niveau.Lees meer
Maandag 8 juni 2020
De subsidieregeling voor professionalisering van burgemeesters is door het ministerie van BZK met vijf jaar verlengd. Het NGB, dat elk jaar op basis van deze subsidieregeling een opleidingsprogramma voor burgemeesters samenstelt, is blij met deze verlenging. Uit de door BZK uitgevoerde "https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/02/aanbieding-evaluatie-subsidieregeling-professionaliseringsfonds-burgemeesters blijkt dat de burgemeesters het aanbod van het NGB als zeer waardevol beoordelen.Lees meer
Vrijdag 5 juni 2020
De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op vrijdag 3 juli a.s. Dan krijgen de 3056 gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren. Meer informatie vindt u hier.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden en een groot deel van de provinciale staten en de waterschapsbesturen digitaal vergaderd.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Op 27 mei organiseren de Wethoudersvereniging, het ministerie van BZK en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede inspiratiebijeenkomst. Vrouwen uit alle bestuurslagen én vrouwen met mogelijke politieke ambities zijn van harte uitgenodigd voor de online vervolgbijeenkomst.Lees meer
Vrijdag 8 mei 2020
Een nieuwe column "Gemeenteraden moeten en kunnen beslissen over RES-inbreng, bevoegdheden kunnen niet zomaar van de gemeenteraden worden afgepakt" van prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) ElzingaLees meer
Maandag 4 mei 2020
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.Lees meer
Vrijdag 24 april 2020
Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd. De VGS heeft een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren. 

De handreiking is een hulpmiddel en kan benut worden om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. De handleiding kun je hier vinden.

Lees meer
Dinsdag 21 april 2020

De komende weken zullen vele volksvertegenwoordigingen ervaring op gaan doen met het digitaal vergaderen en stemmen. Nu de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming is ingevoerd moet binnen een zeer kort tijdsbestek worden bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. BZK heeft een zogenaamde Evaluatie ex durante ingesteld, waarbij reeds tijdens het gebruik wordt bekeken of er technische aanpassingen nodig zijn, welke effecten zich voordoen en of er in juridisch en staatsrechtelijk opzicht knelpunten zijn die nu of later om een oplossing vragen. En uiteindelijk wordt natuurlijk ook het oordeel geveld of deze wijze van vergaderen en stemmen na het Corona-tijdperk nog een toepassingsbereik kan hebben.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>