Nieuws

Vrijdag 30 april 2021

Onlangs verscheen het rapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' . Het onderzoeksrapport schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen, maar niet in de adviezen van de onderzoekers.

Lees meer
Donderdag 29 april 2021

Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden hoe om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB) een online bijeenkomst op 20 mei 2021 via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst gaat het OTWB graag met u in gesprek over de vraag waar voor u de grens van het toelaatbare ligt en hoe u kunt handelen wanneer deze grens volgens u overschreden wordt.

Lees meer
Donderdag 29 april 2021

Een bijeenkomst van het ministerie van BZK voor politieke, partijen, bestuurders, mensen met een beperking en hun belangengroepen waar bij de vraag 'Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden' centraal staat.

Lees meer
Woensdag 28 april 2021

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad. 

Lees meer
Maandag 26 april 2021

Hoe moet de gemeente nieuwe stijl er uit komen te zien na de kabinetsformatie? De volgende tien punten zouden het minimumpakket moeten vormen.

Lees meer
Maandag 12 april 2021

Het NGB heeft positief gereageerd op het wetsvoorstel waarmee de risicoanalyse voor wethouders wettelijk verplicht wordt. Het NGB waardeert het dat de minister in lijn met de gemeentelijke autonomie ruimte wilt geven, maar is van mening dat het huidige voorstel te veel bandbreedte biedt waardoor de beoogde uniformiteit waarschijnlijk niet overal bereikt zal worden. Het is naar onze mening met name relevant om de reikwijdte c.q. normering wel wettelijk in te kaderen. Overige zaken kunnen prima in een modelverordening.

Lees meer
Woensdag 24 maart 2021
Heb je interesse in het burgemeesterschap en ben jij van een lokale partij of partij-onafhankelijk, dan kun je meedoen aan de Zoom-sessie voor aspirant-burgemeesters van Kennispunt lokale partijen. Ga hier in gesprek met burgemeesters die partijloos zijn of hun wortels in lokale partijen hebben. Zij vertellen je meer over het ambt en over welke ervaring en competenties je nodig hebt. Ook gaan ze graag met je in gesprek over je ondersteuningsbehoefte. Marian Witte, burgemeester in Geertruidenberg en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kennispunt, leidt de sessie.Lees meer
Woensdag 10 maart 2021
De derde, geheel herziene, druk van het Zakboek Openbare Orde en Veiligheid’ is uit! Het doel van dit zakboek is en blijft om burgemeesters snel toegang te bieden tot een zo compleet mogelijk overzicht van bevoegdheden uit de diverse wetten, die in de loop der jaren tot de gereedschapskist van de burgemeester zijn gaan behoren.
Het zakboek biedt een eerste handreiking tot veelal complexe juridische materie. Diverse casussen laten zien hoe het kan werken in de praktijk.Lees meer
Dinsdag 9 maart 2021

Na de hack in de gemeente Hof van Twente is het tijd om lessen te trekken waar alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. In ons komende Burgemeestersblad doet burgemeester Ellen Nauta haar verhaal over deze hack en wat dit met haar deed. De Informatiebeveiligingsdienst bracht eerder al “lessen Hof van Twente” uit, in deze kortere versie staan nu ook vijf lessen voor bestuurders.

Lees meer
Maandag 8 maart 2021
Bent u als aankomend burgemeester op zoek naar een nieuwe woning? Dan doet u er goed aan om van tevoren de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Het is belangrijk om veilig te wonen en daarbij niet met onverwachte investeringen geconfronteerd te worden. Door eerst te onderzoeken hoe veilig een woning én de omgeving is, kunt u een weloverwogen keuze maken. Om u daarbij op weg te helpen, zijn hier een aantal aandachtspunten op een rij gezet.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>