Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing

In 2008 hebben door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid gezamenlijk de eerste Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing uitgebracht. De netwerkkaarten maken inzichtelijk wie in een crisis waarvoor (bestuurlijk) verantwoordelijk is. Basisinformatie die voorheen moeilijk toegankelijk was. Het document bestaat uit 22 bestuurlijke netwerkkaarten, waarin 34 verschillende ketens en onderwerpen worden behandeld, variërend van afvalstoffen tot olie, van voedselveiligheid tot zeescheepvaart en van dierziektebestrijding tot rampenbestrijding.

De huidige versie is al weer de derde druk. Niet alleen zijn de kaarten geactualiseerd, ze zijn nu in opdracht van provincie Noord-Holland en provincie Flevoland aangevuld met aandachtspunten voor de bestuurlijke besluitvorming en coördinatie als ook voor de communicatie van de bestuurder naar inwoners, slachtoffers, nabestaanden en media. De kaarten zijn als geheel en individueel te downloaden via de website van het Infopunt Veiligheid
 

U bent hier

<div></div>