24/09 Natuurbranden

In Burgemeestersblad 61 stond een interview met Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende die in juli 2010 te maken kreeg met een forse natuurbrand op de Strabrechtse Heide. In het artikel roept hij op om een werkgroep te starten, die zich over het fenomeen 'natuurbranden' buigt.

Inmiddels zijn we een stap verder. Het NGB is aangehaakt bij een kleine werkgroep, waarin de verschillende facetten van natuurbranden aan de orde komen. Het plan berstaat om een bestuurlijke cursus op te zetten, die burgemeesters helpt om zich te prepareren op natuurbranden. Niet alleen de bestuurlijke beslissingen tijdens de brand zelf, maar ook de preventieve kant van natuurbranden. Want zeker op preventief vlak kunnen nog de nodige slagen worden gemaakt. Als door minder onderhoud de bossen verdichten, wordt de kans op grote branden groter in tijden van droogte.Het is daarmee een onderwerp dat niet alleen relevant is voor burgemeesters. Zeker ten aanzien van de preventieve maatregelen zullen gemeenten (VNG, Veiligheidsregio's, provincies) en bosbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) samen moeten optrekken.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bracht deze week de publicatie "Klimaatbestendig Nederland" uit onder de titel ‘Een delta in beweging; bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland'. Daarin wordt gesteld dat "natuurbranden" nog een beleidsarm dossier is, terwijl de impact groot kan zijn. Want een natuurbrand heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan vitale infrastructuur in het gebied, zoals hoogspanningskabels, telecommunicatiemasten, snel- en spoorwegen en waterleidingen.

Het NGB deelt de zorgen van het Planbureau. Wij zullen onze bijdrage leveren door bestuurlijke lessen te verzamelen en via de beoogde trainingen te delen. Maar tegelijkertijd hopen we dat er op preventief vlak de nodige stappen gezet worden, zodat "natuurbranden" niet alleen in het domein van "crisisbeheersing" valt, maar meer en meer ook onderdeel wordt van het dossier "externe veiligheid".

24 september 2011
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Recent is het Nationaal Informatieknooppunt Natuurbranden ingericht. Zie www.
infopuntnatuurbranden.nl
voor een overzicht van publicaties die zijn verschenen
over natuurbranden.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>