De nafase van calamiteiten, rampen en crises

Ervaringen en lessen uit de praktijk

Een ramp of crisis heeft een grote impact. De eerste uren of dagen is alles gericht op het redden van mensen en zorg bieden aan getroffenen. Ook in de weken en maanden na de ramp zijn de uitdagingen groot. Deze ‘nafase’ is de laatste jaren meer en meer op de agenda van bestuurders gekomen. Het besef dat er meer moet gebeuren dan het bieden van (psychosociale) nazorg groeit. Juist de adequate afhandeling van de crisis in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement. Het gaat in de nafase om een veelheid aan vraagstukken, zoals zorg voor getroffenen, onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling.

Over de nafase zijn verschillende publicaties verschenen. Zo bracht het NGB in 2008 een boekje uit waarin getroffenen aan het woord komen en schetsen wat zij van de overheid verwachtten toen ze met een crisis te maken hadden. Deze publicatie Wereld van verschil is hier te downloaden. 

Over het contact met getroffenen heeft Wouter Jong van het NGB meegewerkt aan een publicatie over dat thema. Het staat boordevol met handige tips en aandachtspunten, die ook schetsen hoe getroffenen zelf de nasleep van crises ervaren. Die publicatie is hier te downloaden.

Over de politieke nasleep van crises heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in opdarcht van het NGB een onderzoek gedaan. Dat rapport is hier te vinden.

 

 

U bent hier

<div></div>