05/10 MBVEO. Tussentijdse evaluatie

Afgelopen maandag was het NGB aanwezig bij een bijeenkomst van het CCV over de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO). Deze wet heeft vorig jaar twee artikelen in de Gemeentewet geïntroduceerd, die de burgemeester de bevelsbevoegdheid geven om op te kunnen treden tegen mensen die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde verstoren.

Het was nuttig om een jaar na dato met het veld de ervaringen tegen het licht te houden. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid lichtte de eigen tussentijdse evaluatie van de wet toe, die ook is terug te lezen op de website van de IOOV. Ook lichtten gemeenten Nijmegen, Amsterdam en Deurne hun eigen ervaringen toe; zowel de geslaagde inzet als situaties waarin de gemeenten door de rechter waren teruggefloten.

De belangrijkste tussentijdse conclusies:

  • De rechter stelt (niet onterecht) hoge eisen aan de dossiervorming. Het aantonen van wettelijke begrippen als ‘verstoring van de openbare orde’, ‘ernstige vrees’, ‘herhaaldelijk’ en ‘leidende rol’ zijn niet altijd even goed 'hard' te maken. Als je wilt aantonen dat iemand bij oud-en-nieuw herhaaldelijk overlast oplevert, dan ben je snel een paar jaar verder. Drie maanden straf bij voetbalgeweld heeft een andere impact dan drie maanden straf wegens overlast in de wijk; een voetbalsupporter mist hooguit een paar wedstrijden door uitwedstrijden, interlandverplichtingen, winterstop etc. Dezelfde periode is voor een overlastpleger in de wijk beduidend ingrijpender.
  • Onduidelijk is of gedragingen in het buitenland ook 'meetellen' voor de dossieropbouw tegen voetbalhooligans.
  • De wet is tot dusverre nooit ingezet voor het treffen van maatregelen bij 12-minners, terwijl die mogelijkheid expliciet wordt geboden. In de praktijk ervaart men dit als een paardenmiddel; bij voorkeur wordt gekeken of in het traject rond scholing en opvoeding andere - minder ingrijpende - maatregelen hetzelfde resultaat kunnen geven.
  • Er is geen sprake van een hierarchische verhouding tussen APV en Gemeentewet (uitspraak: LJN BQ5186).
  • Is onduidelijk wat ieders rol in een groep was, dan is een gebiedsverbod voor de hele groep mogelijk op basis van de wet MVBEO. Met het gebiedsverbod wordt ´tijd gekocht´ om vervolgens per individu uit te zoeken wat ieders rol was (uitspraak: LJN BO7345).

5 oktober 2011
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees het evaluatierapport op de website van IOOV. Een uitgebreid dossier over de toepassing van de wet is te vinden op de website van het CCV.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>