24/08 Moerdijk. Na de brand

Vandaag presenteerden Arbeidsinspectie en IOOV hun rapportages over de brand bij ChemiePack in Moerdijk. De hoofdconclusies spreken voor zich. In de opschaling ging het nodige verkeerd en er was onvoldoende operationele leiding. Dat mag geen verrassing heten, aangezien op de avond en dagen na de crisis al werd gesproken over Moerdijk als “communicatiecrisis”. Op de operationele gang van zaken was als buitenstaander weinig zicht, maar weinigen zullen in twijfel trekken dat het RBT van Midden- en West-Brabant eerder bijeen had moeten komen.

Toch blijven na het lezen van het rapport diverse verwonderpunten over. Zo stelde het hoofd van de IOOV in de toelichting vanmorgen dat “meer bluswater werd gebruikt dan nodig was, waardoor het milieu extra schade heeft opgelopen.” In het toetsingskader van het rapport is niet terug te vinden wat de operationele handboeken voorschrijven. Hoeveel bluswater was bij dit incident volgens de leidraden redelijk geweest?

Dat geen ontsmettingsprocedure is opgestart is volgens IOOV "onverantwoord". Dat klinkt plausibel gezien de klachten die zich later ook ontwikkelden bij hulpverleners. Maar ook hier blijft de conclusie boven de markt hangen. Want het rapport laat de rol en adviezen van RIVM en BOTmi buiten beschouwing, terwijl zij bij uitstek deskundig zijn op dit gebied. Wat hebben RIVM en BOTmi vanuit hun deskundigheid geadviseerd?

IOOV stelt ook dat de brand is ontstaan door een aanzienlijke hoeveelheid brandbare chemicaliën die op het buitenterrein stond. Die chemicaliën hadden zich daar volgens de vergunningen niet mogen bevinden. In dat licht is het ook de vraag waar je je als brandweer op moet voorbereiden. Doorgaans zullen de risico’s die er volgens de vergunningen aanwezig zijn als uitgangspunt worden genomen.

Hoe dan ook wordt de regio verweten dat de risico’s op het bedrijventerrein niet in de planvorming zijn terug te vinden. Dat is uiteraard niet goed te praten. Maar frappant genoeg rapporteerde IOOV in "De Staat van de Rampenbestrijding" in mei 2010 nog “De veiligheidsregio heeft in mei 2009 een concept-risicoprofiel opgesteld. Dit wordt naar verwachting in de loop van 2010 vastgesteld, na goedkeuring door de gemeenteraden. (…) Voor het opstellen van het profiel heeft de regio de systematiek van de ‘Strategie Nationale Veiligheid’ gebruikt.” Waarom de Inspectie destijds niet aan de bel heeft getrokken dat de risico-inschatting van het bedrijventerrein onder de maat was blijft onduidelijk.

Een laatste verwonderpunt betreft de bovenregionale samenwerking van de veiligheidsregio’s. In de aanbevelingen doet IOOV de “oproep aan de besturen van de veiligheidsregio’s in Nederland om “eenduidige afspraken (te maken) over de wijze waarop bij bovenregionale incidenten wordt samengewerkt en hoe de besluitvorming in dergelijke gevallen verloopt.” Deze bovenregionale samenwerking was al voor de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s door menigeen als lacune geconstateerd. Dus in zoverre is er niets nieuws onder de zon.

Maar het is opvallend dat de IOOV zich met de aanbeveling op de regio’s richt. Het zou logischer zijn om het als aandachtspunt mee te geven voor de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s die later op stapel staat. Ook had IOOV zich op het Veiligheidsberaad kunnen richten in plaats van de individuele regio's. Want eenduidige afspraken tussen regio’s kunnen maar beter landelijk dekkend zijn, om verwarrende toestanden als op 5 januari jl. te voorkomen.

24 augustus 2011
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees de verschillende rapportages en reacties die naar aanleiding van de brand in Moerdijk zijn uitgebracht op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>