Mindmap voor crisisbeheersing

Het NGB heeft samen met diverse partijen een aantal mindmaps ontwikkeld. Mindmaps richten zich op de kleine (re) incidenten met een grote, lokale en maatschappelijke impact. Ze geven in één oogopslag weer hoe in die gevallen de bevoegdheden zijn verdeeld, wat de aandachtspunten zijn voor de burgemeester, gemeente en andere partners in het veld en welke positie de burgemeester kan innemen. Waar mogelijk zijn eerdere crisiservaringen van collega burgemeesters in de mindmap verwerkt.

Mindmap nucleaire incidenten
Onder de vlag van de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsberscherming) is met RIVM, ministerie van JenV, IFV, veiligheidsregio's en NGB een mindmap gemaakt over de taken en bevoegdheden bij grote en kleine nucleiare incidenten. De mindmap is hier te downloaden. Printexemplaren kunnen worden verkregen via het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV)

Mindmap chemische incidenten
In een samenwerking van RIVM, IFV en NGB is een mindmap ontwikkeld, waarin de afwegingen staan bij incidenten met chemische stoffen. Deze mindmap is hier te downloaden. Print-exemplaren kunnen worden verkregen via het Insitituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).

Mindmap infectieziekten
Onder leiding van het RIVM hebben het NGB en IFV samengewerkt om een mindmap te maken over infectieziekten. Het beschrijft de bevoegdheden bij verschillende typen van infectieziekten. De mindmap is hier te downloaden. Print-exemplaren kunnen worden verkregen via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Mindmap drinkwaterincidenten
Onder leiding van VEWIN, de branchevereniging voor drinkwaterbedrijven, hebben NGB, IFV en het Crisis Support Team een mindmap ontwikkeld over drinkwaterincidenten. Het geeft weer hoe de bevoegdheden liggen tijdens dergelijke incidenten, aan welke maatregelen kan worden gedacht en hoe de communicatie verloopt. De mindmap is hier te downloaden. De drukwerkversie (20 Mb) is hier te downloaden. Print-exemplaren kunnen worden verkregen via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Mindmap sociale drama's
Samen met het IFV heeft het NGB een mindmap ontwikkeld waarin de aandachtspunten voor grip-0 situaties zijn samengevat. Het zijn de incidenten met een relatief grote impact op lokaal niveau, zoals zinloos geweld, gezinsdrama's, geruchtmakende moorden en zedenzaken. De aandachtspunten zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen van burgemeesters die met dergelijke situaties te maken hebben gehad. De mindmap is hier (in pdf) te downloaden.​ Print-exemplaren kunnen worden verkregen via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Mindmap Veiligheid in het sociale domein
Naast de bovenstaande crisisgerelateerde mindmaps heeft het NGB samen met de VNG ook een mindmap laten ontwikkelen over de decentralisaties. Hierin staan de voornaamste thema's, aandachtspunten, rollen van burgemeesters en wettelijke kaders in het sociale domein. De mindmap is hier te downloaden. Hier zijn geen losse printversies van verkrijgbaar.

Mindmap Terrorisme Gevolgbestrijding
Het NGB heeft de afgelopen tijd, in samenwerking met het NCTV, Defensie, KMAR, Nationale politie, Veiligheidsregio’s G4, GGD/GHOR, IFV gewerkt aan een mindmap voor burgemeesters over terrorismegevolgbestrijding. Een mindmap is een visueel instrument dat in een oogopslag weergeeft hoe de bevoegdheden zijn verdeeld, wat de aandachtspunten zijn voor de burgemeester, gemeente en andere partners in het veld en welke positie de burgemeester kan innemen. Deze mindmap is opgedeeld in een passieve zijde (links) waar het krachtenveld wordt geïllustreerd en een actieve zijde (rechts) waar de burgemeester rekening mee moet houden en informatie kan vergaren. De mindmap is hier te downloaden. Extra A1-posters kunnen worden verkregen via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).   

 

 

U bent hier

<div></div>