LoopbaanPlus

LoopbaanPlus voor burgemeesters 

Waarom?
Jaarlijks vertrekken zo’n 20 burgemeesters, al dan niet vrijwillig, uit het ambt. Al jarenlang vindt slechts een beperkt aantal daarvan een betrekking in een andere branche. Meerdere burgemeesters worden daarom, min of meer noodgedwongen, zelfstandig opererend adviseur of dragen bij door middel van toezichthoudende functies. Wat opvalt is dat de meesten pas gaat nadenken over ‘wat nu’, op het moment dat het vertrek zich aankondigt of al een ‘fait accompli’ is. We zien dat het dan gepaard gaat met grote druk, deuken in het zelfvertrouwen en twijfel over de eigen mogelijkheden, met alle nadelige gevolgen van dien. Bij burgemeesters die een volgende termijn ambiëren of graag naar een grotere gemeente willen, zien we een vergelijkbaar patroon. Het maakt ook deze burgemeesters kwetsbaar in hun carrière.

Dat kan anders. Want hoe sterk is het als u tijdig, welbewust, wetend wat u wilt, zeker van uzelf en uw kwaliteiten en goed voorbereid een volgende carrière stap kunt zetten? Zelf de regie in handen nemen over uw carrière in plaats van afwachten tot er iets op uw pad komt. Dat is wat LoopbaanPlus u te bieden heeft.

Deelname partner
Bij burgemeesters hebben beslissingen over de carrière grote gevolgen voor de privésituatie. Een groot deel van de partners heeft tegenwoordig een eigen carrière, al dan niet als vrijwilliger, of ambieert die. Uit onze ervaring blijkt dat het meedoen van de partner met een eigen (carrière)doel de slagingskansen voor beiden sterk vergroot. Het meedoen van de partner leidt ook voor beiden tot meer diepgang van het traject. Samen ervoor staan en elkaar ondersteunen in het bereiken van ieders doelen.

Het meedoen van de partner biedt een duidelijke meerwaarde voor beiden, maar is geen verplichting. Vanzelfsprekend zijn alleenstaande burgemeesters, of burgemeesters wier partner niet mee wil of kan doen, ook van harte welkom.


Wat levert LoopbaanPlus op?

 • U krijgt meer inzicht in waar u staat, wat uw diepere drijfveren zijn en waar uw passie ligt.
 • U ontdekt uw kwaliteiten en uw mogelijke uitdagingen en hoe daar aan te werken.
 • Uw krijgt inzicht in uw mogelijke dilemma’s en blokkades en handvatten om daar mee aan de slag te gaan.
 • U krijgt zicht op wat u werkelijk wil en waarom.
 • U onderzoekt de mogelijkheden die u heeft en hoe die uit te breiden. U stelt een actieplan op en voert dat uit.
 • U leert van de ervaringen en het netwerk van de begeleiders, de collega’s en hun partners. U kunt gebruik maken van het netwerk van de begeleiders, de collega’s en hun partners. 


Centrale vragen
Het traject is opgebouwd rond 5 centrale vragen:

 • Waar sta ik nu, hoe zie ik mezelf?
 • Wat wil ik nu werkelijk?
 • Wat kan er, wat is realistisch?
 • Welke keus maak ik, waar ga ik voor?
 • Wat ga ik concreet ondernemen en wanneer?

Opbouw
Het traject heeft een doorlooptijd van driekwart jaar en bestaat uit een combinatie van persoonlijke begeleiding, zelfreflectie en groepsbijeenkomsten met collega’s en partners.

1. Intake (2 uur)
Na een intensieve kennismaking worden uw vraag en die van uw partner verkend. In dit gesprek onderzoeken we ook hoe het programma aan uw behoeften voldoet.

2. Uw droom (2-3 uur)
Aan de hand van een aantal vragen onderzoekt u wat uw droom is. Wat zou u, diep vanbinnen, echt willen als u geen beperkingen zou hebben? En hoe kunt u dat vertalen naar wat in uw huidige situatie realistisch is en wat u zou kunnen?

3. groepsblok 1 (3,5 dagdelen)
Na een onderlinge kennismaking werkt u verder aan het verdiepen van uw droom en wat die betekenen kan voor u. U maakt gebruik van de ervaring en de feedback van de andere groepsleden. U onderzoekt wat uw keuzes zijn en toetst het realiteitsgehalte.
Ruud van Bennekom, directeur van het genootschap levert op vrijdag avond een inhoudelijke bijdrage over de loopbaanontwikkeling van burgemeesters, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren.

4. Zelfonderzoek (totaal +/- 3 tot 4 uur)
Thuis doet u een denkstijlen scan, de Mindsonar. De uitkomsten laten zien wat uw drijfveren zijn, wat uw kwaliteiten en uw valkuilen. Aan de hand van een aangeleverd format onderzoekt u uw eigen historie en gaat op zoek naar patronen daarin.

5. Feedback gesprek (2 x 2 uur met lunch tussendoor)
In een persoonlijk gesprek ontvangt u, samen met uw partner, feedback van de begeleiders op de resultaten van de Mindsonar en de levensloop. Samen onderzoeken we de vraag waar u staat en wat dat betekent voor uw carrièreperspectief en de keuzes die voorliggen.

6. Actieplan (+/- 2 uur)
Aan de hand van het voorgaande maakt u keuzes en stelt u een concreet actieplan op en bereidt een presentatie voor. Hiervoor worden de nodige formats aangeleverd.

7. Groepsblok 2 (3 dagdelen)
U presenteert uw actieplan in de groep. Iedereen krijgt feedback op zijn of haar actieplan van de andere deelnemers en de begeleiders.

8. Terugkomdag (2 dagdelen)
De vorderingen van uw actieplan worden besproken en zo nodig stelt u uw plannen bij. 

Groepsgrootte
De groep zal uit maximaal 12 deelnemers bestaan.

Ervaringen van collega’s
Ongeveer 120 collega-burgemeesters en partners volgden sinds 2006 het LoopbaanPlus traject. Zij hebben concrete positieve effecten ervaren voor het uitoefenen van de huidige functie, carrièreswitches, nevenfuncties, de balans werk-privé en ook het leven na het ambt. In 2017 werd het totale project gewaardeerd met een gemiddelde score van 8,5.

Begeleiding
Het traject wordt begeleid door Mieke Laarakkers en Guus Hustinx van Intens


Inschrijving
U kunt zich als deelnemer aanmelden bij Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters via h.westera@burgemeesters.nl. Ook kunt u bij haar terecht voor al uw vragen over het programma.
Deelname van u en van uw eventuele partner worden bekostigd vanuit het Professionaliseringsfonds burgemeesters. 

U bent hier

<div></div>