Lokale democratie in beweging


Er lopen diverse initiatieven om de lokale democratie te versterken. Hier vindt u er een aantal

DNa-lab – Democratie Nabij
In heel veel gemeenten wordt er gewerkt aan democratische vernieuwing. Deze concepten zijn vaak navolgenswaardig en interessant voor andere gemeenten, het DNa-Lab is er voor deze uitwisseling tussen gemeenten. In dit DNa-Lab worden lokale vernieuwers ondersteund in een kort traject dat start vanuit de vragen die de lokale vernieuwers zelf hebben.

Democratic Challenge
De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie en is bedoeld om de lokale democratie te versterken. Concrete vormen voor nieuwe democratie maken onderdeel uit van het programma.
Klik hier voor meer informatie.

D1000
Tijdens de Democratie 1000, op1 juni in Apeldoorn, boog een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers zich over de staat van de lokale democratie.
Ruim 750 deelnemers lieten zich inspireren in een goed gesprek over de lokale democratie, met als resultaat gezamenlijk ontwikkelde plannen voor versterking van die lokale democratie.
Lees hier de resultaten.

Manifest lokale democratie
Het Manifest Lokale Democratie komt voort uit het gezamenlijk programma Democratic Challenge van BZK en de VNG en omvat nieuwe vormen van democratie.
Deze nieuwe vormen heeft Guido Enthoven samengevat in een vijftal pijlers. Guido Enthoven is directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI).
Lees hier het manifest

U bent hier

<div></div>