Kinderburgemeesters

Een aantal Nederlandse gemeenten hebben naast de "gewone" burgemeester ook een kinderburgemeester en soms ook een kindergemeenteraad.

Landelijke dag van de Kinderburgemeesters
Op 14 oktober werd in Delft voor de tweede Landelijke dag van de kinderburgemeesters gehouden. Zo'n 20 kinderburgemeestrs uit het hele land kwamen bijeen om te praten over hun taken als kinderburgemeester. Prominent kwam de vraag aan de orde waarom het zo belangrijk is dat kunderen hun stemlaten horen en volwassenen luisteren naar de ideeën van kinderen. op www.kinderburgemeesters.nl vindt u een beldverslag van de dag.

Eerbetoon aan Eberhard van der Laan
De kinderburgemeestrsdag vond plaats kort na het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Met een minuut stilte werd daar door de kinderen bij stil gestaan. Van der Laan heeft zich altijd enorm ingezet voor kinderen die in de knel zitten. Zo was hij o.a. voorzitter van de landelijke Taskforce aanpak kindermishandeling en seksueel misbruik. Kindren die na mishandeling niet meer weten waar zij terecht kunnen, moeten altijd een beroep kunnen doen op de burgemeester, vond van der Laan. De kinderburgemeesters willen zijn boodschap graag doorgeven aan alle burgemeesters. Daarom is er deze brief aan alle burgemeesters.

Manifest van de kinderburgemeesters
Niemand weet hoeveel kinderburgemeesters er zijn en hun rol verschilt van gemeente tot gemeente. De kinderburgemeesters zelf brengen daar verandering in met het Manifest van de Kinderburgemeester. Daarin staan tips voor gemeentes om kinderburgemeesters beter te laten functioneren.

 

KinderrechtenNU
De kinderburgemeesters worden ondersteund door KinderrechtenNU (KRNU), de stichting die kinderrechten onder de aandacht brengt bij gemeenten, professionals, scholen, opvoeders en kinderen. Door middel van structurele kinderparticipatie raakt /wordt het kinderrechtenverdrag verankerd in de samenleving. KinderrechtenNU verstaat onder kinderparticipatie: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen. Kinderen doen NU mee. Dat betekent NU investeren in LATER.
Nederland heeft in 1995 het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd. Dat betekent dat Nederland er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige, pedagogisch verantwoorde/opvoedkundige en beschermde omgeving op kunnen groeien, als recht, c.q. voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom heeft KinderrechtenNU o.a. een KinderMeldcode en de Kinderrechtenchecklist ontwikkeld. De KinderMeldcode is een protocol voor kinderen in nood en hiermee een aanvulling op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De KinderMeldcode luidt: Zoek een volwassene, die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt (of anderen te helpen). Zoek net zo lang tot je een volwassene gevonden hebt.

Hier vindt u de Kinderrechtenchecklist.


 

 

U bent hier

<div></div>