16/01 Communicatielessen van brand in Zwijndrecht

Tijdens het raadsdebat over de brand in Moerdijk gaf burgemeester Van der Velden aan dat de wereld is veranderd. `De rol van de sociale media is geweldig groot en direct. De crisiscommunicatie moet ingrijpend worden aangepakt en we moeten dat anders gaan organiseren`, zo zei hij. Deze opvatting kwam ook tijdens het kamerdebat over de brand naar voren en werd in diverse media gedeeld. Bij rampen zijn applicaties als twitter niet meer weg te denken. Over de brand in Moerdijk zijn naar verluid 110.000 (!) tweets geplaatst. De buitenwereld construeert in gezamenlijkheid een verhaal waar de overheid iets mee moet. Enerzijds om af te tappen en te beoordelen of het beeld overeenkomt met de feiten die de hulpdiensten aanleveren. Anderzijds om informatie aan de twitterstroom toe te voegen, om daarmee scheve beelden recht te zetten, bruggen te slaan tussen perceptie en werkelijkheid en uiteindelijk van mensen beter geinformeerde burgers te maken.

Dat het anders kan, liet de gemeente Zwijndrecht afgelopen vrijdag zien. Toen vond op het rangeerterrein Kijfhoek een brand plaats. Veel van de kritiek die na de brand in Moerdijk loskwam, werd hier weerlegd. In korte tijd werd de website voorzien van bondige updates. Er werd een nieuw twitteraccount aangemaakt: @brandkijfhoek. Tweets vanaf dat account werden snel doorgetwitterd, omdat er geen twijfel bestond dat het de overheid was die achter dit account zat. Dat stond immers vermeld op de website van Zwijndrecht, waarmee de autoriteit van het account kon worden gecontroleerd. Middenin de nacht werden updates over de stand van zaken en toelichtingen van burgemeester Scholten gedeeld. Volgers werden goed geinformeerde burgers die wisten waar zij aan toe waren.

Na `Moerdijk` is duidelijk geworden dat sociale media niet meer zijn weg te denken in crisiscommunicatie. Veiligheidsregio's die nog worstelen met de rol van sociale media in crisiscommunicatie zouden het voorbeeld van de gemeente Zwijndrecht als leidraad kunnen nemen en lessen uit 'Moerdijk' ter harte nemen.

Ter inspiratie: afgelopen week hebben diverse crisisprofessionals op de website van Crisiswerkplaats hun licht laten schijnen op crisiscommunicatie in den brede en social media in het bijzonder. Bij de totstandkoming is gebruik gemaakt van de "wisdom of the crowd": de kennis die professionals belangeloos bijeen hebben gebracht om daarmee de rol van crisiscommunicatie een stap verder te brengen. Deze lessen zijn gebundeld in het document de Wijsheid van de massa over Moerdijk

Op de komende burgemeestersconferenties in Lochem staat de betekenis van sociale media voor de rol van de burgemeester prominent op de agenda. De recente ontwikkelingen leveren ongetwijfeld voldoende stof tot nadenken op over de invulling van artikel 7 Wet Veiligheidsregio's, die de plicht tot informatievoorziening bij de burgemeester neerlegt.

16 januari 2011
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

Verder lezen? 
Klik door voor de publicatie Als het op communiceren aankomt (2009) waarin het NGB diverse crisiscommunicatielessen heeft gebundeld. 

Klik door om de Wijsheid van de massa over Moerdijk te downloaden die door de Crisiswerkplaats zijn gebundeld.

Lees hier het artikel "Zwijndrecht zat binnen twee uur op twitter' (Trouw)


naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>