Hoogwater

Interviews met ervaringsdeskundigen
Dijkverschuiving in Wilnis: Interview met burgemeester Burgman (De Ronde Venen)
Hoogwater Tielerwaard in 1995: Interview met burgemeester Van Tellingen (Tiel)
Hoogwater Betuwe in 1995: Interview met oud-burgemeester Bloemendaal (Culemborg)

Mediaberichtgeving
Nova: Reportage over overstromingen in het Verenigd Koninkrijk (23 juli 2007)

Achtergrondinformatie
Leidraad Voorlichting bij evacuaties in hoogwatersituaties: Een leidraad voor crisiscommunicatie

Hoogwatersituatie in Groningen (2012)
Een weblog over het hoogwater en een weblog over het piket tijdens de crisis in Groningen.
Een artikel met een reconstructie uit het Dagblad van het Noorden.
Lees ook de evaluatie "De dijk staat op springen" van de Veiligheidsregio Groningen over dit hoogwater.

 

 

U bent hier

<div></div>