Het Nationale Gesprek

Het Nationale Gesprek in de raadsperiode  2018-2022

Op 13 maart 2018 hebben burgemeesters van Nederland een brief ontvangen van MfN register mediators die het initiatief hebben genomen voor Het Nationale Gesprek. Daarin staat de oproep om samen met mediators in Nederland Het Nationale Gesprek in de komende raadsperiode mogelijk te maken. Hier vindt u de oproep voor Het Nationale Gesprek.

Doel: mensen met elkaar in gesprek te brengen die elkaar normaal nooit zouden ontmoeten maar die wel meningen en oordelen over elkaar hebben. Mensen laten ontdekken met wie ze samen in een buurt, wijk, dorp, stad of gemeente wonen.

De mediators richten zich speciaal tot de burgemeester, als verbinder van beroep, om Het Nationale Gesprek te faciliteren; door inwoners van de gemeente uit te nodigen voor een gesprek op basis van een aselecte streekproef uit het bevolkingsregister.

Ruim honderd mediators verspreid over het hele land staan klaar om in verschillende gemeenten de gesprekken te begeleiden. Een gesprek met elkaar, zonder gemeentelijk of inhoudelijk thema. Gewoon kennismaken van mens tot mens.

In de volgende zeven gemeenten zijn de gesprekken al gevoerd met actieve medewerking van de burgemeester: Gouda, Wassenaar, Helmond, Bergen op Zoom, Moolenwaard, Zwijndrecht en Kampen. Haarlem en Utrechtse Heuvelrug volgen in 2018.

In het beleidsprogramma 2018-2022 van elke gemeente neemt sociale cohesie ongetwijfeld weer een belangrijk plaats in. Daarbij kan Het Nationale Gesprek een katalyserende rol spelen. 


Comité van Aanbeveling
Het initiatief wordt gedragen door een Comité van Aanbeveling waar de volgende personen uit diverse maatschappelijke sectoren deel van uitmaken:
- Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation VU Amsterdam
- Elly Blanksma- van den Heuvel, burgemeester van Helmond
- Tanja Ineke, voorzitter COC
- Jan Terlouw, schrijver, milieuactivist en Touwtje uit de brievenbus
- Gloria Wekker, emeritus hoogleraar Gender Studies, Universiteit Utrecht
- Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland


Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
- Piet Jeuken, voorzitter van de Stichting Het Nationale Gesprek: p.jeuken@o-leng.nl; 06-51933196

Of met een van de bestuursleden in uw gemeente of regio: 
- Frank Claessens (Bergen op Zoom); info@claessensmediationentraining.nl; 06 20 39 25 41
- Marcel Douma (Zwolle); marcel@doumavanderhoning.nl; 06 53 795 685
- Wanda Everts (Zwolle); we@evertsmediation.nl; 06 49 752 757
- Helene de Haart (Rotterdam); info@dehaartmediation.nl; 06 40 30 80 24
- Piet Jeuken (Helmond); p.jeuken@o-leng.nl; 06 51 933 196
- Hein Westerouen van Meeteren (Amsterdam); heinwvm@gmail.com; 06 47 570 012
- Steven de Winter (Greonterp, Frl.); dewinter@mediationregionoord.nl; 06 51 415 984

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>