Over het ambt

De burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden. Het is daarmee een buitengewoon divers ambt.

Klik door voor de volgende facetten van het burgemeestersambt:

 • Taken van een burgemeester: een toelichting op de verschillende rollen die een burgemeester heeft als voorzitter van het college van B&W, de gemeenteraad en zelfstandige taken op grond van wet- en regelgeving
   
 • Bestuurscompetenties: een onderdeel waar onder meer wordt stilgestaan bij verschillende accenten en bestuursstijlen van burgemeesters, van verbinder tot aanjager, van netwerker tot procesregisseur
   
 • Project diversiteit: één van de beleidsprioriteiten van het vorige kabinet was het bevorderen van diversiteit, ook onder politieke ambtsdragers. Een groep van zes scouts, bestaande uit burgemeesters en oud-burgemeesters heeft de afgelopen twee jaar gericht gezocht naar talenten voor het burgemeesterschap en hebben onlangs hun taken neergelegd. 
   
 • Functioneringsgesprekken: een handreiking over die de gemeenteraad kan benutten bij functioneringsgesprekken en de beoordeling van een burgemeester
   
 • Rechtspositie: een toelichting op de huidige APPA-regeling
   
 • Benoeming: in een weblog heeft het NGB in het kort beschreven hoe de benoeming van burgemeesters en waarnemend burgemeesters verloopt
   
 • Vacatures: een actueel overzicht van de vacatures van burgemeestersfuncties op de website van de Rijksoverheid

U bent hier

<div></div>