Fons Hertog (Schipholbrand 26-10-2005)

Samenvatting
Fons Hertog was in het buitenland toen op Schiphol-Oost een fatale brand uitbrak die aan 11 bewoners van het cellencomplex het leven kostte. De oud-burgemeester van Haarlemmermeer vertelt in detail hoe de gemeente te werk is gegaan in de nasleep van de brand en zich voorbereidde op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Specifieke lessen
Een aantal specifieke lessen dat in dit interview naar voren komt:

  • Zorg kort na een crisis voor een feitenrelaas, waarin de belangrijkste feiten (vergunningverlening, activiteiten op het gebied van controle en handhaving) zo waardevrij mogelijk worden vermeld
  • Benut externe expertise om prioriteiten te stellen en structuur aan te brengen
  • Schrijf alles op en leg alles vast, zowel voor jezelf als voor de latere verantwoording richting raad en onderzoekscommissie(s)

Interview
Het complete interview met burgemeester Hertog kunt u hier als pdf-document downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als het dan toch gebeurt, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2007). Deze bundel (ISBN: 90-78228-02-8) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>