Kennispublicatie Ondersteuning van getroffenen

In 2018 heeft Wouter Jong vanuit het NGB meegeschreven aan een kennispublicatie van het Lectoraat Crisisbeheersing van het IFV. Deze publicatie "Ondersteuning van getroffenen: psychosociale impact bij ingrijpende gebeurtenissen" beschrijft wat rampen en crises met getroffenen doen. Of dat nu in de fase is waarin (het team) Bevolkingszorg vanuit de veiligheidsregio actief is, of meer in de nafase wanneer vooral de gemeente aan zet is.

De publicatie is te downloaden via de website van het IFV.

U bent hier

<div></div>