06/07 Contact met getroffenen na rampen

Impact, het kennisinstituut dat zich richt op de positie van getroffenen na rampen, heeft een nieuwe publicatie uitgebracht. Deze publicatie zal aan alle gemeenten worden toegezonden en richt zich op het contact met getroffenen in de nasleep (nafase) van crises en rampen.

De ervaring leert dat de samenleving vooral in de periode vlak na een ramp meeleeft en klaar staat met hulp voor getroffenen. Maar al snel gaat de omgeving weer over tot de orde van de dag. De gemeente richt zich na de herdenkingen al snel weer op de zakelijke en bestuurlijke verantwoording over de crisis, terwijl het leven van getroffenen blijvend veranderd is.

Als het reguliere werk de overhand krijgt wordt de gemeentelijke nazorg aan getroffenen doorgaans bij een gemeentelijk contactpersoon belegd. Voor deze functionarissen is de handreiking vooral bedoeld.

De handreiking Contact met getroffenen na rampen is gebaseerd op diverse interviews, onder meer met ambtenaren die in de nasleep van crises betrokken waren. Ook zijn bijvoorbeeld lessen meegenomen van familierechercheurs, de medewerkers die vanuit de politie het contact onderhouden bij moord- en vermissingszaken.

De handreiking is een concrete doorvertaling van de interviewbundel "Wereld van verschil" die het NGB eerder samen met Impact heeft uitgebracht. In die interviewbundel kwamen professionals en getroffenen aan het woord over crises die zij hadden meegemaakt.

6 juli 2011
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog 

Verder lezen?
Download de handreiking "Contact met getroffenen na rampen" op de website van Impact

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>