Dossier gekozen burgemeester

In 2003 kwam toenmalig minister van Bestuurlijke Vernieuwing, Thom de Graaf (D66), met zijn plannen voor de invoering van de direct gekozen burgemeester. Later diende hij een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Om een de aanstellingswijze van de burgemeester te wijzigen moet eerst de Grondwet worden gewijzigd. Een voorstel daartoe sneuvelde op 22 maart 2005, toen in de Eerste Kamer niet de genodigde tweederde meerderheid voor het voorstel werd behaald.

Een overzicht van alle belangrijke documenten over De gekozen burgemeester en van de parlementaire behandeling vindt u op http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gl9mi7is.

Hieronder treft u een aantal van de brieven/reacties van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters over de plannen van destijds.

- brief (13 november 2003)aan minister De Graaf met commentaar op Hoofdlijnennotitie

- brief (20 januari 2004) aan Tweede Kamer met reactie op Hoofdlijnennotitie.

- brief (25 april 2004) aan minister De Graaf met commentaar op concept-wetsvoorstel

- brief (8 september 2004) aan Tweede Kamer met reactie op invoeringsvarianten 

- brief (13 december 2004) aan Tweede Kamer met reactie op wetsvoorstel

U bent hier

<div></div>