19/09 Evaluatie van paasvuur Espelo

In Espelo is dit voorjaar het grootste paasvuur ooit gebouwd. Het paasvuur werd bijeengehouden door een aantal kabels, waarvan er eentje losraakte toen het paasvuur brandde. Een cameraman die binnen de omheining stond raakte daarbij gewond. De vraag naar de oorzaak hiervan heeft eerder centraal gestaan bij onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie. De gemeente Rijssen-Holten wilde aanvullend weten welke leerpunten te trekken waren uit de vergunningverlening en de samenwerking van de hulpverlening.

De evaluatie kwam vorige week uit. De belangrijkste aandachtspunten:

  • De indruk is dat de organisatie en de gemeente de recordpoging Espelo als ‘gebruikelijk’ paasvuur hebben beschouwd terwijl het zeker gezien de toenemende media aandacht, de telkens bijgestelde hoogte van het paasvuur, de verwachtte grote bezoekersaantallen en de daarmee samenhangende bereikbaarheidsafspraken als een evenement met bijzondere risicoclassificatie kan worden aangemerkt.
  • Bij het groeien van een evenement zal gedurende het proces bijstelling mogelijk moeten zijn. van risicofactoren en bijbehorende maatregelen. Neem deze ‘toets’ momenten op in het lokale proces van vergunningverlening. Om de situatie werkbaar te houden spelen ‘beginselen van behoorlijk bestuur’ in politiek/ bestuurlijke afwegingen een grotere rol dan het strikt toepassen van regels. Wel is het noodzakelijk op bestuurlijk niveau een maximaal toelaatbare bovengrens af te spreken en zo de speelruimte vast te leggen.
  • Het paasvuur vond plaats op de grens van twee regio's (IJsselland en Twente). Een verzoek om een ambulance kwam via de meldkamer in Driebergen uit in de gezamelijke meldkamer van IJsselland. Daar was men niet op de hoogte van de speciale calamiteitenroutes, die wel bekend waren in Twente. In het regionaal evenementenbeleid is niets opgenomen over de afstemming met buurregio’s en hun meldkamers in geval grote evenementen aan de randen van de regio (zowel interregionaal als euregionaal).

De volledige evaluatie is hier te downloaden (de Veiligheidsregio Twente heeft het rapport op verzoek van de gemeente Rijssen-Holten opgesteld).   

19 september 2012
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
De volledige evaluatie is hier terug te vinden.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

 

U bent hier

<div></div>