17/05 Nationaal erfgoed

Afgelopen woensdag was het NGB te gast bij Wave, het project Watersnood Aanpak Veiligheidsregio Zeeland. Het project sluit aan op de zaken die ook door de Taskforce Management Overstromingen worden uitgerold in de opmaat naar de grote Waterproef-oefening van dit najaar.

De dag bestond uit plenaire gedeelten en workshops. Een interessante workshop ging over het nationaal erfgoed. Bij de overstroming van 1953 is veel van het Zeeuws cultuur-historisch erfgoed verloren gegaan. Ter voorbereiding op het Ergst Denkbare Scenario wordt bekeken hoe in de toekomst de schade aan musea (zowel gebouwen als inventaris), kerken en andere gebouwen kan worden voorkomen.

Het erfgoed vergt een bijzondere behandeling. Het voorbeeld van de overstromingen in Dresden (2002), als gevolg van een steeds verder stijgende Elbe, werd aangehaald. Met veel kunst-en-vliegwerk is de inventaris in veiligheid gebracht. Niet met witte handschoenen in geklimatiseerde ruimten, maar door een leger aan vrijwilligers die de schilderijen in noodtempo horizontaal aan het plafond bevestigden. Het water steeg en steeg en steeg, maar hield uiteindelijk ca 40 cm onder de schilderijen halt.

Met de brand in het Armandomuseum, het Schutterijmuseum en de Ergst Denkbare Overstromingen in het achterhoofd is het terdege een sector die aandacht verdient in de voorbereiding op crises en rampen.

17 mei 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 
Verder lezen?

 

naar vorige weblog 

 

 

 

U bent hier

<div></div>