Project Diversiteit (2008-2010)

15 juni 2010: Scouts leggen hun taken neer

De zes scouts leggen na een kleine twee jaar scouting en coaching hun taken neer. Gisteren werden zij bedankt voor hun inzet door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ank Bijleveld en gaven zij het 'diversiteitsstokje' door aan de Commissarissen van de Koningin, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Genootschap van Burgemeesters. Hierover binnenkort meer. Aanmelden voor dit project is niet meer mogelijk.

 

1 juli 2009: Burgemeestersscouts maken een doorstart!

Het project om talentvolle vrouwen en biculturelen te interesseren voor het burgemeestersvak wordt wegens succes met een jaar verlengd. Zes burgemeestersscouts zijn het afgelopen jaar op pad gegaan. Zij vonden ruim honderd geïnteresseerden. In een bijeenkomst in kasteel Woerden begin dit jaar oriënteerden ruim zestig potentials uit deze groep zich op het ambt door middel van gesprekken met ervaringsdeskundigen en met de hoofdrolspelers in het benoemingsproces.
De scouts begeleiden potentials, het secretariaat van de scouts verschaft informatie en een groot aantal burgemeesters verleent medewerking aan het project in de vorm van meeloopstages. De provinciale kabinetten van de commissarissen van de Koningin werken mee, onder meer in de vorm van het gericht aanbieden van potentieel assessments. Deze kabinetten organiseren ook zelf drukbezochte oriëntatiebijeenkomsten.

De burgemeesters en oud-burgemeesters Albertine van Vliet-Kuiper, Wilma Delissen-Van Tongerlo, Hayo Apotheker, Geert Dales, Roy Ho Ten Soeng en Chris Leeuwe hebben zich unaniem bereid verklaard nog een jaar door te gaan.

Doel is een toename van het aantal vrouwelijke en  biculturele burgemeesters.
De belangstelling is er. Het accent ligt in het afsluitende jaar in de eerste plaats op de coaching van de potentials die het afgelopen jaar zijn gescout. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden scholing aan te bieden aan potentials op specifieke, voor het burgemeestersvak belangrijke deelgebieden, zoals veiligheid. Ook wordt het reguliere scoutingswerk voortgezet.

 

 

2 december 2009:  Bijeenkomst voor belangstellenden in het Provinciehuis Haarlem

Op 2 december organiseerde de provincie Haarlem een bijeenkomst voor belangstellende vrouwen en allochtonen in het burgemeestersambt. Meer informatie:

Veel positieve reacties naar aanleiding van de brief aan burgemeesters!

Naar aanleiding van de brief van 23 september die is gestuurd aan alle burgemeesters in Nederland ontving het NGB veel postieve reacties. Ruim zestig burgemeesters hebben zich inmiddels aangemeld om een bijdrage te leveren in de vorm van een meeloopstage voor potentials.

Voor een indruk van een meeloopstage kunt u hier een verslag van een van de potentials downloaden.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het burgemeesterschap en wilt u zich verder oriënteren? Kijk dan op: www.burgemeester-worden.nl.  

U bent hier

<div></div>