Utrechtse loco Rinda den Besten in "Loco voor de leeuwen"

Samenvatting 
Het is 6 augustus 2006 wanneer tijdens een muzikale botenparade op de Utrechtse grachten een werftrap afbreekt. Een aantal personen dat op de trap staat stort naar beneden. De trap komt bovendien terecht op het publiek dat onder de trappen naar de parade kijkt. Een persoon komt in de dagen erna te over-lijden. Den Besten, net terug van vakantie, staat van het ene op het andere moment aan het roer van de gemeentelijke crisisorganisatie. 

Specifieke lessen
Een aantal specifieke lessen dat in dit interview naar voren komt:

 • Ook al is het operationeel GRIP1, zodat er geen beleidsteam wordt opgezet, dan nog zijn er bestuurlijke zaken om af te stemmen. Dit kan in een soort klein kernteam
 • Een vademecum en een voorbereide vergaderagenda kunnen helpen bij het leiden van de vergadering. Zie ook de voorbeelden op de website van de Veiligheidsregio.
 • Let op de communicatie en de afstemming tussen de gemeente en de politiewoordvoerder. De politie kan een incident als een regulier ongeval beschouwen, terwijl de impact voor de gemeenschap of de gemeente groter kan zijn. Geef indien nodig een persverklaring. 
 • Doe geen 1-op-1 interviews. Houdt het bij de persverklaring, zodat je daarna direct de ruimte weer kan verlaten en niet steeds opnieuw alert hoefde te zijn of je wel steeds op dezelfde manier het verhaal verteld.
 • Houd rekening met de manier waarop de ziekenhuizen de patiënten afschermen. Contact zoeken met de getroffenen, om hen een hart onder de riem te steken en een bloemetje te sturen. Zonder input vanuit de ziekenhuizen wordt het lastig om iedereen op de juiste manier te kunnen informeren over hun familieleden. 
 • Om draagvlak te creëren kan de gemeenteraad vooraf worden betrokken om de onderzoeksvragen voor een onafhankelijk onderzoek vast te stellen. De steun van de gemeenteraad kan je de luxe geven om een aantal (financiële) zaken te organiseren die nodig zijn voor de nazorg
 • Blijf communiceren.
 • Bereid intern diverse scenario’s voor, zodat je je kunt voorbereiden op datgene wat je te wachten staat als het onderzoek uitkomt.
 • Houd er rekening mee dat op het gemeentehuis een andere beleving van de crisis kan spelen dan buiten het gemeentehuis. Laat de interne beleving niet meespelen als je getroffenen ziet; maar leef mee als burgermoeder. 
 • Organiseer een afsluitende bijeenkomst voor iedereen die professioneel met de crisis te maken had gehad, om samen de ervaringen nog eens uit te wisselen.
 • Laat de invulling van een herdenking of een herdenkingsmonument op de plek van het incident over aan de familie en de kennissenkring. Ondersteun waar mogelijk en waar nodig als gemeente.

Het complete interview met wethouder Den Besten is opgenomen in de interviewbundel "Loco voor de leeuwen" die u hier kunt downloaden.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>