Crisisbeheersing

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) ondersteunt sinds 2007 burgemeesters en locoburgemeesters bij crises. De kern van de ondersteuning bestaat uit het aanreiken van strategische en praktische tips en ervaringen van collega-burgemeesters die eerder met een vergelijkbare situatie te maken hebben gehad. De tips en ervaringen komen daarbij zowel van binnen als van buiten de eigen veiligheidsregio.

Samen met het Infopunt Veiligheid heeft het NGB ook een mindmap ontwikkeld waarin de aandachtspunten voor grip-0 situaties zijn samengevat. Het zijn de inidenten met een relatief grote impact op lokaal niveau, zoals zinloos geweld, gezinsdrama's, geruchtmakende moorden en zedenzaken. Deze aandachtspunten zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen van burgemeesters die met dergelijke situaties te maken hebben gehad en is hier als PDF te downloaden.​

 

Hieronder is meer informatie te vinden over de rol van burgemeesters tijdens crises:

 • Interviews over crises. In de loop der jaren zijn ca 90 (loco)burgemeesters geinterviewd over hun ervaringen met crises. Van tijd tot tijd zullen nieuwe ervaringen worden opgenomen in het Burgemeestersblad en aan dit gedeelte worden toegevoegd.
 • Incidentevaluaties. Met regelmaat worden incidenten in Nederland geevalueerd. In dit gedeelte is een overzicht gemaakt van de bestuurlijke lessen die uit diverse evaluaties naar voren komen.
 • Handreiking crisissituaties burgemeesters. Voor bestuurders is ook een handreiking gemaakt die per fase (preparatiefase, alarmeringsfase, responsfase, nazorgfase) van een crisis op een rij zet welke lessen zijn geleerd. Deze lessen zijn in dit gedeelte gerubriceerd.
 • Crisisgerelateerde links. Een overzicht van links naar organisaties die een rol spelen in de crisisbeheersing en waarmee het NGB in de meerderheid van de gevallen ook nauwe contacten mee heeft opgebouwd.
 • Weblog. In de weblog verschijnen columns over crisisgerelateerde thema's.
 • Download hier de laatste publicatie van het NGB, de interviewbundel met wethouders onder de titel "Loco voor de leeuwen".

 

Ondersteuning door het NGB bij crises
Het NGB biedt op het gebied van Crisisbeheersing ondersteuning aan burgemeesters en loco-burgemeesters, door:

 • het koppelen van burgemeesters aan ervaren collega’s,
 • het aanreiken van de kennis die we inmiddels zelf via interviews hebben opgedaan,
 • ondersteunen van burgemeesters bij beoordelen van (conceptversies van) incident-evaluaties,
 • organiseren van bijeenkomsten over thema's rond crisisbeheersing
 •  

Desgewenst komt het Genootschap ook ter plaatse, om lessen van ervaren collega's direct en persoonlijk over te dragen. Het NGB is daarvoor - voor burgemeesters en loco-burgemeesters - dag en nacht bereikbaar via 070 - 3738080

De crisisgerelateerde activiteiten van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters komen voort uit het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Dat netwerk was een initiatief van oud-burgemeester Jan Mans (Enschede) en richtte zich op het uitwisselen van ervaringen van burgemeesters met crisissituaties. Per 1 juli 2007 zijn alle activiteiten van de stichting Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing overgenomen door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

U bent hier

<div></div>