Wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) aangenomen

Dinsdag 23 januari stemde de Eerste Kamer in met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang, waaronder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz).

Dit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De volgende doelen worden nagestreefd: 
- het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
- het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
- het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
- het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.

 

 

U bent hier

<div></div>