Wet aanpak woonoverlast

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet aanpak woonoverlast. De wet treedt waarschijnlijk later dit jaar in werking en geeft burgemeesters een extra bevoegdheid om op te kunnen treden tegen mensen die herhaaldelijk voor woonoverlast zorgen. Ook kan de burgemeesters optreden tegen verhuurders van panden, wanneer er overlast is door mensen die er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld via verhuurplatforms als Airbnb.

De nieuwe wet voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast toe. Hierdoor moet het woongenot en gevoelens van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast vergroot worden. Bij woonoverlast moet gedacht worden aan een hond die voortdurend blaft, buren die de portiek niet schoon houden of geluidsoverlast.

De burgemeester kan de overlastgever een gedragsaanwijzing geven in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze last staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Wanneer deze gerichte aanpak niet werkt, kan alsnog de woning gesloten worden.

U bent hier

<div></div>