(voorlopige) Verkiezingsuitslagen herindelingsgemeenten

In veertien gemeenten zijn op woensdag 22 november herindelingsverkiezingen. In de Friese, Groningse en Gelderse gemeenten wordt gestemd wegens gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Deze gemeenten slaan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar over.

Er wordt gestemd voor de nieuwe gemeenteraden vanwege de gemeentelijke herindeling tot zes gemeenten op 1 januari 2018. De Friese gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân gaan voor samenvoeging tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. De Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren voor herindeling naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Bellingwedde en Vlagtwedde gaan per januari op in de nieuwe gemeente Westerwolde en de Gelderse gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar worden één kerngemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen
Vanwege de herindelingsverkiezingen doen de veertien gemeenten niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dit geldt ook voor de gemeenten Edam-Volendam en Meierijstad, die in 2016 en 2017 heringedeeld zijn, en gemeenten die eind 2018 een herindelingsverkiezing hebben. Welke gemeenten dat zijn is nog niet vastgesteld. De in 2016 heringedeelde gemeente Gooische Meren doet wel mee aan de reguliere gemeenteraadsverkiezing. De gemeenten die niet meedoen moeten op 21 maart wel een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) organiseren.

Uitslagen

Leeuwarden

  • De PVDA is ondanks één zetel verlies de grootste gebleven in de Gemeente Leeuwarden. Lijst058, 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen nieuw in de raad.
  • De PVDA scoort een kwart van de stemmen en zakt van 12 naar 11 zetels.
  • PAL/GroenLinks stijgt van 4 naar 5 zetels. Het CDA zakt van 6 naar 5 zetels.
  • VVD en D66 behouden ieder 4 zetels.
  • GemeenteBelangen zakt van 4 naar 2 zetels. FNP en ChristenUnie behouden ieder 2 zetels. Lijst058 is nieuw in de raad met 2 zetels.
  • 50PLUS en de Partij voor de Dieren zijn nieuw in de raad met ieder 1 zetel.
  • Verenigd Links verdwijnt uit de raad

Kijk hier voor de (voorlopige) uitslag in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke;

Midden-Groningen
Kijk hier voor de (voorlopige) uitslag Midden-Groningen;

Westerwolde
Kijk hier voor de (voorlopige) uitslag in Westerwolde;

Rijnwaarden
Kijk hier voor de (voorlopige) uitslag Rijnwaarden en Zevenaar.

U bent hier

<div></div>