Veenendaal 14/10 Bijeenkomst Incidentmanagement Sociale Domein

Woe 14
oktober

Doel van de bijeenkomst is uitwisseling van ervaringen en oefening met het omgaan met incidenten in het sociaal domein. Daarnaast gaat u ook naar huis met een aantal verschillende handelingsopties en suggesties om in uw eigen gemeente het gesprek aan te gaan met gemeenteraad en ambtenaren over de omgang met incidenten in het sociaal domein. Daarbij is er ook aandacht voor de verhouding tussen OOV en sociaal domein, dus neem uw wethouder(s) sociaal domein vooral mee!

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het digitale inschrijfformulier op www.burgemeesters.nl/incidentmanagement. Na uw aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging van uw deelname en het programma.

Organisatie
De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de betreffende gemeente als gastheer. De begeleiding ligt onder andere in handen van WagenaarHoes en prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Programma
15.30 uur        Inloop met koffie en thee
16.00 uur        Plenaire opening door burgemeester Veenendaal Wouter Kolff
16.05 uur        Presentatie door portefeuillehouders Sociaal Domein en/of OOV van eigen casus
16.30 uur        Reactie op casus en mini-college Risicoregelreflex door Ira Helsloot
17.00 uur        Pauze
17.15 uur        Start praktijkoefening simulatie Incidentmanagement Sociaal Domein door WagenaarHoes
18.50 uur        Afsluiting: Met wie zit u over dit thema in de gemeente aan tafel? Wat doet u om het gesprek met de raad te voeren over incidenten in het sociaal domein? Wat voor soort afspraken maakt u?
19.00 uur        Einde programma
19.00 uur        Buffet (optioneel)

U bent hier

<div></div>