Uitstel ingangsdatum Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is uitgesteld.

Demissionair minister Schultz van I&M kondigde dit vorige week aan wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. ’De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van de ministeriële regelingen en de Aanvullingswetten grond en natuur. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel. Het uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.’

Eén loket
De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen. Eenmaal ingevoerd zal de wet straks alle regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. De burger kan dan alles aan één loket regelen, hoeft niet langer naar drie of vier lokale overheden voor de aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning.

Uitstel gerespecteerd
De vertegenwoordigende organisaties van de betrokken lokale en regionale bestuurders begrijpen ‘en respecteren’ de afweging van de minister. De Unie van Waterschappen spreekt van een van de grootste stelselherziening sinds lange tijd en de ‘wens naar zorgvuldigheid met Schultz te delen’. IPO en VNG reageren insgelijks.

Samenwerkingsprogramma aan de slag
Volgens het samenwerkingsprogramma "Programma Aan de slag met de Omgevingswet" is 'het realiseren van de Omgevingswet een complexe operatie met meerdere onderdelen die minister Schultz zorgvuldig wil uitvoeren. Het interbestuurlijk Programma gaat samen met alle betrokken partijen onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet en met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort.'

Individueel op schema
Alle overheden zeggen overigens op schema te lopen bij de invoering. ‘De waterschappen zijn druk bezig met het proces, hebben veel middelen vrijgemaakt en zijn in nauwe samenwerking met andere overheden bezig de benodigde aanpassingen door te voeren’. De VNG benadrukt dat uitstel niet aan de gemeenten ligt: ‘De invoering van de Omgevingswet bij gemeenten is géén reden van uitstel. Gemeenten zijn volop bezig, zullen dit moeten en blijven doen, en zullen op tijd klaar zijn om met de wet te kunnen werken. Ook de ontwikkeling van het Digitale systeem loopt op schema.’

Niet achteroverhangen
Belangrijkste zorg is dat de benodigde veranderingen minder voortvarend ter hand zullen worden genomen, nu de druk even wat minder lijkt te worden. Schultz zei niet voor niets dat de gerealiseerde wetswijzigingen en aangenomen AMvB’ s met stoom en heet water tot stand zijn gebracht. ‘We moeten oppassen dat de energie niet wegloopt’ aldus de woordvoerster van de Unie van Waterschappen.

De leden van de programmaraad van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet verwachten dat iedereen in het land mee blijft doen. Want: “We kunnen de tijd tot de einddatum van de implementatie goed gebruiken!”.

U bent hier

<div></div>