Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Vandaag treedt de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking. Met de wet kan de minister van VenJ vrijheidsbeperkende maatregelen als een gebiedsverbod, contactverbod en meldplicht opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.

De maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente(n).

De nieuwe wet geeft ook op lokaal niveau een aantal bevoegdheden.  Gemeentelijke bestuursorganen kunnen bijvoorbeeld subsidies en vergunningen afwijzen of intrekken als de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan of als er ernstig gevaar bestaat dat de subsidie of vergunning mede zal worden gebruikt ten behoeve van terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de gemeenten nog niet geïnformeerd over de wijze waarop zij de nieuwe bevoegdheden kunnen uitvoeren.

zie hier de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebetrijding.

U bent hier

<div></div>