Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De Eerste Kamer heeft vandaag de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aangenomen. Met de wet kan de minister van VenJ vrijheidsbeperkende maatregelen als een gebiedsverbod, contactverbod en meldplicht opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente(n).

Tekst wetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Tekst Memorie van Toelichting

U bent hier

<div></div>