Themamiddag 13/11: “Veiligheid bij evenementen. Hoe nu verder?”

Datum: vrijdag 13 november 2015
Tijdstip: 14.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht-Beatrixgebouw
Deelname: gratis
Doelgroep: gemeenten (burgemeesters), politie, justitie, brandweer, initiatiefnemers evenementen, verzekeraars en overige geïnteresseerde

Veiligheid bij evenementen

Op 24 september 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Haaksbergen een vergunning verleend voor het houden van een “monstertruck”-stuntshow ter plaatse. Bij die show is door een menselijke- en/of technische fout iets misgegaan, waardoor de truck is ingereden op het publiek. Gevolg: 3 doden en 28 gewonden. Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport van 20 mei 2015 geoordeeld dat de gemeente (burgemeester en ambtenaren) in het vergunning-traject uit een optiek van “veiligheid” zijn tekortgeschoten. De bestuurder van de monstertruck en de evenementenorganisatie worden inmiddels strafrechtelijk vervolgd voor dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.
Een voorlopige verkenning leert dat gemeenten thans terughoudend zijn om vergunningen voor (enigszins) risicovolle evenementen af te geven, kennelijk door beduchtheid voor afbraakrisico (“naming and shaming” in verband met ontoereikende taakuitoefening, straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid , vernietiging van vergunningen e.d.). Initiatiefnemers (evenementenorganisaties en degenen die feitelijk bij de uitvoering van de evenementen zijn betrokken) zijn op hun beurt beducht voor strafrechtelijke vervolging en civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Uiteraard speelt het vorenstaande niet alleen bij “monstertruck”-stuntshows, maar bij alle gevaarzettende activiteiten waar het publiek dicht op de activiteit staat , zoals wielren- en springruiterwedstrijden, kartevenementen, motorcross, bloemencorso’s, dance events etc.
Ook bij andere grootschalige evenementen, zoals marathons, Sail Amsterdam, Oerol op Terschelling en evenementen in bungalowparken is het thema “veiligheid/risicobeheersing” op de hier aangeduide wijze nadrukkelijk aan de orde.

Inhoud themamiddag
Vragen/onderwerpen die tijdens de themamiddag aan de orde komen betreffen onder meer:

- Op welke wijze moeten vergunningaanvragen worden opgesteld en door wie worden deze beoordeeld?
- Welke regelgeving speelt een rol?
- Hoe worden risico’s in kaart gebracht en ingeschat?
- Welke veiligheidsbeheersmaatregelen (kunnen) worden verlangd? Idem voor wat betreft voorwaarden inzake het stellen van financiële zekerheid.
- Wat is de rol van respectievelijk taakverdeling tussen gemeente, politie en brandweer?
- Wat moet er gebeuren als er iets fout gaat?
- Wie draagt de kosten van veiligheidsonderzoek, veiligheidsmaatregelen en kosten van beheersmaatregelen (in “normale”- en in “foute”-situaties)?
- Welke partij(en) is/zijn strafrechtelijk en civielrechtelijk verantwoordelijk/aansprakelijk (gemeenten/ambtenaren/vergunningverlener)?
- Wat is belangrijk vanuit een optiek van communicatie, omgang met de pers en het gebruik van social media?

Inleidingen/rondetafelgesprekken/paneldiscussie

Korte inleidingen van 10 minuten per persoon, beginnend om 14:30 uur, worden onder voorzitterschap van mevrouw mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies – voorheen minister van Binnenlandse Zaken en thans burgemeester van gemeente Alphen aan den Rijn (recent kraanincident) – verzorgd door:

J.H. (Rob) Bats (MPM), adviseur “safety and security” (voorheen burgemeester van de gemeente Haren en Terschelling): “Risico-inventarisatie, draaiboeken en (social) media”

Mr. R. (Rob) de Rijck, landelijk coördinerend officier van justitie “veiligheid”: “Evenementen en strafrecht; (opheffing) immuniteit gemeente?”

Mr. A.H. (André) Gaastra, Gaastra advocaten te Schiphol: “Evenementen, publiek- en privaatrechtelijke lessen”

Na deze korte inleidingen wordt aan drie tafels onder leiding van de sprekers van gedachten gewisseld over de onderwerpen die zij hebben ingeleid. Deze gesprekken zullen circa 30 minuten in beslag nemen. U kunt zich opgeven voor twee van deze rondetafelgesprekken. Na afloop daarvan worden de bevindingen van de groepen teruggekoppeld naar een panel dat (naast de voorzitter en inleiders ook) bestaat uit C.T. (Carel) Tielenburg (hogeschooldocent integrale veiligheidskunde Hogeschool Den Haag), G. (Gino) Winter (exploitant monstertrucks met Stunt Movie Productions) en mr. R. (Ruben) Brouwer (manager legal affairs evenementenorganisatie bureau Mojo).

Vanzelfsprekend kunt u ons vooraf vragen of onderwerpen sturen die u besproken zou willen zien. Wij zullen deze dan bij de themamiddag betrekken.
Na afloop van dit “serieuze” gedeelte biedt Gaastra advocaten u de borrel aan.

Voor de themamiddag kunt u zich hier opgeven

U bent hier

<div></div>