Terugkeer (zeden)delinquenten

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering, en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt  over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten. De partijen willen zo gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de belangen van slachtoffers, samenleving en daders in balans te brengen.

Uitgangspunt is dat de ex-gedetineerde terugkeert naar de gemeente van voor de detentie. Als het niet lukt om iemand te huisvesten in de gemeente waar hij voor zijn detentie woonde, zet  het lokaal bestuur zich in om samen met andere partners een alternatieve oplossing te zoeken. Ook is afgesproken dat het Openbaar Ministerie en de reclasseringsorganisaties voor de vrijlating van zedendelinquenten contact zoeken met het lokaal bestuur over de terugkeer van een delinquent. Op die manier kunnen de belangen van de samenleving en de delinquent tijdig worden afgewogen.

Goede samenwerking betrokken partijen
Jaarlijks keren rond de 1.500 plegers  van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in onze samenleving. Dit gaat over het algemeen goed, maar het komt  voor dat er maatschappelijke  onrust ontstaat. Het is het belang van iedereen dat de terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij goed verloopt: voor de ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen. Voor burgers omdat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit. Goede samenwerking, regie en vertrouwen in de expertise van verschillende betrokken partners zijn daarbij bepalend.

Download hier de gemaakte afspraken. (pdf)

U bent hier

<div></div>