Symposium demonstratierecht door BZK mmv NGB

Woe 04
september

 

Tijdens een symposium op woensdag 4 september 2019 over het demonstratierecht zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de vraag wat het in goede banen leiden van een Sinterklaasintocht met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet van gemeente en politie vraagt. Zij staan voor de uitdaging om recht te doen aan de traditie van een kinderfeest, terwijl ook rekening moet worden gehouden met (de dynamiek van) uiteenlopende meningen en de veiligheid van alle betrokkenen.

Veel belangrijke demonstratievraagstukken en dilemma's komen aan de orde, hoe ga je bijvoorbeeld om met:

  • vijandig publiek, openlijk racisme en ongeregeldheden;
  • de aanwezigheid van kinderen;
  • demonstranten die niet willen samenwerken en
  • het debat over Zwarte Piet?

Dit vraagt een actieve rol van de burgemeester in de aanloop naar december. Burgemeesters zijn daarom de bijzondere doelgroep voor dit symposium. Desgewenst kan hij of zij een direct betrokken medewerker bij dit onderwerp meenemen.

Doel van het symposium is om expetertise te delen en ervaringen van verschillende gemeenten op dit vlak met elkaar uit te wisselen. Hopelijk kan het symposium daarmee bijdragen aan een soepeler verloop van de Sinterklaasintocht van een groot aantal gemeenten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, zal het symposium openen.

Het programma is in afstemming met de Nationale ombudsman en het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters tot stand gekomen. Er zullen verschillende sprekers, waaronder ervaringsdeskundigen en wetenschappers, een bijdrage leveren. Onder meer zullen deelnemen mr. dr. B. (Berend) Roorda, werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd op het onderwerp demonstratierecht. Ook wordt samengewerkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dit ministerie zal vóór 4 september een aantal kennissessies en bijeenkomsten over depolarisatie en maatschappelijke spanningen rondom het sinterklaasfeest organiseren. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomsten en het "Denkkader Polarisatie" geeft filosoof, consultant en trainer Bart Brandsma handreikingen voor een passende strategie om met dit thema om te gaan. 

Het symposium zal op woensdag 4 september 2019 plaatsvinden in Grand Hotel Karel V te Utrecht van 13.00 tot 17.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Op een later moment volgt nog de officiële uitnodiging.

Let wel: er is plek voor maximaal 75 deelnemers, als het aantal inschrijvingen dit aantal overstijgt, wordt aan inschrijvingen van burgemeesters voorrang verleend.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via CZWevenementen@minbzk.nl

 

 

U bent hier

<div></div>