Rapport Wie is de waakhond op sociale media?

Traditionele media zijn online kwetsbaar, omdat hun content uit de context kan worden gehaald (framen). Ze verliezen de controle over hoe (delen van) hun content wordt gepresenteerd. Daardoor staat hun rol als bewaker van nieuwsstromen naar de burger (gatekeeper) steeds meer onder druk.Dat blijkt uit een onderzoek dat de Utrecht Data School tussen 1 januari en 15 maart (de dag van de verkiezingen) op verzoek van het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft gedaan naar het gebruik van Twitter en Facebook door kandidaat-Kamerleden en politieke partijen. Daarbij stond de vraag centraal welke rol traditionele media (TV, radio en kranten) in de verkiezingscampagne spelen.

Politici-opiniemakers zijn online redacteur van hun eigen feed waarbij journalistieke kwaliteitscriteria irrelevant lijken. De content uit traditionele media kan online gemakkelijk worden ingezet t.b.v. de agenda’s van politieke partijen, en die partijen doen dat dan ook, aldus de onderzoekers. Uit een kwalitatieve analyse van de onderzoekers blijkt dat politici buitengewoon selectief zijn in de berichten die ze over hun partij delen. Ze gebruiken traditionele media om berichten die hen welgevallig zijn te delen (cherry-picking), maar slaan overige berichten over. Verder wordt Twitter ook gebruikt om via redacteuren die politici volgen aandacht te verkrijgen in de traditionele media.

Traditionele media staan voor de uitdaging hun content te wapenen tegen framing door binnen of rond elke publicatie de nodige context en nuance te verschaffen. Wanneer deze content door politici selectief, vertekend, gemanipuleerd en geframed wordt ingezet voor propaganda is het de taak van de media om dit waar nodig ook te benoemen. Daarnaast is het van groot belang om op sociale media sterke eigen kanalen te bouwen om te concurreren met politieke actoren die dit ook hebben gedaan, met name onder niche-publieken die nu wellicht nog lastig bereikt worden.

Tijdens de verkiezingscampagne verzond de politiek 240.000 berichten op Twitter en 24000 op Facebook. Politici richten zich vooral op Twitter (waar een select gezelschap van media, journalisten, belangenorganisaties en andere politici actief is), en dus veel minder op Facebook (waar veel meer mensen/kiezers gebruik van maken).

 Traditionele (massa)media nemen ook online een centrale positie in tijdens de campagne. In zo’n 10 procent van de door de partijen verstuurde Twitter- en Facebook-berichten werd aan media gerefereerd, waarvan in tweederde van die berichten aan traditionele massa media.

Op Twitter kunnen partijen worden ingedeeld in ‘zenders’ en ‘communicatoren’. Zenders zoals kandidaat-Kamerleden van de PVV, Forum voor Democratie en Denk reageren veel minder tot zelden op reacties of posts van anderen. Kandidaten van communicatoren als CDA en GeenPeil daarentegen versturen substantieel meer replies. Gemiddeld is een kwart van de berichten van politici een reply.

Klik hier voor het rapport

Bron: 20 april 2017/ www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

 

 

 

U bent hier

<div></div>