Rapport Nationale Ombudsman: Zorgen voor burgers

Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar het zorgstelsel dat sinds 2015 is ingevoerd, komt naar voren zien dat het zorgsysteem niet goed aansluit op de dagelijkse realiteit van burgers.

De ombudsman heeft de indruk dat het is ontworpen vanuit de verwachting dat instanties hierdoor meer vraaggericht, verantwoordelijker en efficiënter werken. Maar drie jaar na de transitie in het zorgdomein bemerkt hij dat van deze ambitie nog te weinig terecht is gekomen. Instanties voeren ieder vanuit hun perspectief eigen regelingen uit en werken binnen hun eigen kaders. En doordat een overzicht van de gehele situatie van de burger ontbreekt, missen de betrokken instanties het gevoel van urgentie om de problemen integraal aan te pakken en op te lossen.

Oplossingen volgens het rapport:

•          werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers 'warm' door;

•          zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan;

•          zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.

Klik op de afbeelding om het rapport te bekijken.

 

U bent hier

<div></div>