Privacyverklaring Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft het genootschap op zijn website een privacyverklaring uitgebracht.

Hier vindt u de privacyverklaring van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

 

U bent hier

<div></div>