Pleidooi voor nieuwe democratie

Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft 'Code Oranje' afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient volgens de groep een grondig herontwerp en dat vraagstuk is urgent. De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren.

"Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen", aldus Code Oranje. Om dit te bereiken, wordt gewerkt aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, innovatieve voorhoede gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

Een burgerakkoord in plaats van een coalitieakkoord
Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. In dit akkoord benoemt de groep grote vraagstukken die de komende jaren voor Nederland moeten worden aangepakt en opgelost. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.

Voorhoede gemeenten
In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om de nieuwe democratie concreet vorm te geven op basis van samenlevingskracht en burgerzeggenschap. Deze gemeenten zullen een voorhoede vormen in het verkennen van nieuwe democratische vormen. In 2017 vraagt Code Oranje het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken, aangezien een wetswijziging hiervoor noodzakelijk is.

Verbinden van politiek en de samenleving
Code Oranje is erop gericht de komende twee jaar de brug te slaan naar de nieuwe democratie, "die politiek en samenleving weer verbindt en het gif uit het maatschappelijk debat trekt". Code Oranje verbindt bestaande initiatieven en netwerken (binnen en buiten het huidige systeem), beïnvloedt de landelijke politiek, doet onderzoek, bevordert het experiment, is zichtbaar in de (sociale) media en ondersteunt gemeenten, organisaties en instituties bij hun eigen herontwerp (onder andere door het beschikbaar stellen van een 'pool van verander-informateurs'). "Geef burgers invloed en zeggenschap en betrek de kennis en kunde uit de samenleving", is de opoep van Code Oranje.

Code Oranje
"Code Oranje is enerzijds de aanduiding voor ‘grote kans op zwaar weer met grote impact’ en geeft hiermee de urgentie weer.  Code Oranje is anderzijds het antwoord op dat zware weer, door het herontwerpen van onze huidige politieke democratie naar de co-democratie (samen, coöperatief, co-productief, meervoudig), gebaseerd op samenlevingskracht, oplossingsgerichtheid en burgerzeggenschap", zo melden de initiatiefnemers.

Nieuwe democratie: dit is ons appèl
Code Oranje: "Herontwerp de democratie - in hoog tempo en gebruik daarbij de aanwezige kracht uit de samenleving. In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk. Van buurt en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren. De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. De nieuwe democratie biedt nieuwe vooruitzichten. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie."

Online meedenken
Code Oranje zet een innovatief online platform in om gezamenlijk met iedereen die interesse heeft, te werken aan het vernieuwen van de democratie. Hoe dit werkt  is te zien op www.civocracy.org/codeoranje, waar je je kunt registreren om Code Oranje te volgen, zodat je op de hoogte blijft van de verschillende discussies die in de komende periode gelanceerd worden.

U bent hier

<div></div>