Piet Zoon waarnemend burgemeester Reimerswaal

afbeelding van pzoon

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer J.M.M. Polman, heeft op maandag 14 maart 2016 de heer P.A. (Piet) Zoon (66 jaar) per 1 mei 2016 benoemd als waarnemend burgemeester van Reimerswaal. Deze benoeming volgde op kennismakingsgesprekken met de fractievoorzitters en wethouders.

Enkele weken terug heeft de commissaris van de Koning de gemeenteraad reeds op de hoogte gesteld van zijn besluit om een waarnemer in Reimerswaal aan te stellen. Aan dat besluit gingen enkele gesprekken met de de fractievoorzitters en een rapportage van een extern adviseur vooraf.

Naast de reguliere taken van de burgemeester zal de waarnemend burgemeester zich, in samenwerking met de gemeenteraad en het college, inzetten voor de realisering van een 'agenda voor verbetering'. Deze agenda voor verbetering heeft onder meer tot doel de duale bestuurlijke verhoudingen binnen het gemeentebestuur te versterken.

De heer Zoon is een ervaren bestuurder en was eerder burgemeester in Hattem (2003-2008) en Raalte (2008-2014). Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Koudekerk aan den Rijn en in Texel en werkzaam bij de toenmalige gemeenten Westerschouwen en Zierikzee. Hij is tevens maatschappelijk actief geweest op het gebied van gezondheidszorg en revalidatiezorg, ook in Zeeland, en is onder meer betrokken bij de bevordering van rivierveiligheid in het bestuurlijk platform Rijn en de stuurgroep IJssel.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met het verzoek van de commissaris van de Koning om de openstelling van de burgemeestersvacature in Reimerswaal aan te houden, in ieder geval tot 1 november 2016. Na de zomervakantie dit jaar zal de commissaris van de Koning opnieuw met de fractievoorzitters overleggen over de openstelling van de burgemeestersvacature.

De be√ędiging van de heer Zoon als waarnemend burgemeester zal zo spoedig mogelijk na 1 mei plaatsvinden tijdens een nog te plannen installatievergadering.

U bent hier

<div></div>