Patrick Welman aanbevolen als nieuwe burgemeester Oldenzaal

afbeelding van pwelman

De gemeenteraad van Oldenzaal heeft op maandag 29 oktober 2018 besloten om de heer drs. Patrick Welman op te nemen als eerste kandidaat in de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor de benoeming in het burgemeestersambt in Oldenzaal.

Patrick Welman: "Ik ben zeer blij met het vertrouwen dat in mij gesteld is door de gemeenteraad van Oldenzaal. Ik vind het een grote eer om van de authentieke, mooie stad Oldenzaal burgemeester te mogen worden. Ik voel me zeer verbonden met de lokale en Twentse culturele identiteit. En ja, ik vier ook carnaval. Ik ben van nature een verbinder, zoek altijd naar de gemeenschappelijke doelen, dit uit zich in alles wat ik doe. Ik wil graag samen met de inwoners, de gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente mogelijkheden en kansen creëren waarbij ambitie en creativiteit voorop staan. Ik kijk er naar uit u na mijn installatie in december te ontmoeten in de Glimlach van Twente".

Achtergrond de heer Patrick Welman (Enschede 30 mei 1967)
De heer Welman heeft ervaring in het openbaar bestuur opgedaan als raadslid en fractievoorzitter van de CDA-fractie (2002-2012) en als wethouder in de gemeente Enschede (158.000 inwoners) van 2012 tot 2018. In deze hoedanigheid beheerde hij de portefeuilles economische ontwikkeling, arbeidsmarktbeleid (inclusief Sociale Werkvoorziening en Werkplein Twente), inkomensondersteuning, stadsdeelwethouder West, armoedebeleid, schuldhulpverlening, projectwethouder Kennispark Twente en projectwethouder Technology Base Twente.

Vanuit dit wethouderschap heeft hij onder meer invulling gegeven aan de volgende nevenfuncties voorzitter bestuurscommissie “Agenda voor Twente”, voorzitter werkkamer (nationaal platform voor overleg tussen stichting van de Arbeid en de VNG), voorzitter Werkbedrijf Twente, voorzitter AB en DB Stadsbank Oost Nederland, lid VNG-commissie Werk en Inkomen, lid AB Regio Twente, vice-voorzitter ADT (gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente), lid Euregio-raad, vice-voorzitter Euregio-commissie Economie en Arbeidsmarkt en lid Nederlands Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, voorzitter en lid Platvorm Onderwijs

Voorafgaande aan deze bestuurlijke periode was de heer Welman o.a. werkzaam als Campusmanager Universiteit Twente, Bestuursadviseur Valorisatie College van Bestuur Universiteit Twente, beleidsmedewerker bij de provincie Overijssel en werkzaam als organisatieadviseur bij PNO Management Consultants betrokken bij opdrachten op het terrein van strategisch management, organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling en innovatiemanagement

Hoe verder?
De aanbeveling wordt gezonden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij het Koninklijk Besluit tot benoeming wordt afgewacht. Naar verwachting zal de heer Patrick Welman op maandag 17 december 2018 tijdens een raadsvergadering worden geïnstalleerd als burgemeester van Oldenzaal.

U bent hier

<div></div>