Patricia Hoytink burgemeester van Overbetuwe

afbeelding van hoytink

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 26 februari 2019 is bekendgemaakt dat Patricia Hoytink-Roubos is voorgedragen als burgemeester van Overbetuwe. De gemeenteraad heeft daarmee het advies van de vertrouwenscommissie overgenomen. Patricia Hoytink-Roubos (Heerhugowaard,1972) is sinds 2014 wethouder van de gemeente Berkelland. Ze heeft als A-verpleegkundige gewerkt en is sinds 2004 politiek actief voor het CDA.

In de afgelopen jaren heeft ze als wethouder een groot bestuurlijk netwerk opgebouwd, zowel regionaal als landelijk. Ze is onder meer lid van de Achterhoek Board, vice-voorzitter van het bestuur van VNG Gelderland en is vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Daarnaast is ze voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ambassadeur Aanpak Asbestdaken. Ze woont in Ruurlo, is getrouwd en moeder van twee studerende kinderen.
   
Met deze voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad zal de minister een voordracht doen, waarna de benoeming bij Koninklijk Besluit zal volgen. Wanneer dit  Koninklijk Besluit is te verwachten, is nu nog niet aan te geven. De gemeenteraad hoopt dat Patricia Hoytink-Roubos per half april benoemd en geïnstalleerd kan worden. De huidige burgemeester van Overbetuwe, Toon van Asseldonk, neemt op 4 april afscheid, na zes jaar burgemeesterschap.

U bent hier

<div></div>