Overheidsbrede cyberoefening (Utrecht)

Ma 28
oktober

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? plaats in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht. De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. De overheidsbrede cyberoefening biedt handvatten voor het handelen tijdens een crisissituatie. De Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? wordt door ICTU georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met NCTV, VNG/IBD, UvW en IPO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kijk op https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl voor meer informatie, het programma en inschrijving.

U bent hier

<div></div>