Oud-burgemeester Boekel J.A.A.G. (Koos) Pompen overleden

Op maandag 15 oktober jl. is de oud-burgemeester van gemeente Boekel, de heer J.A.A.G. (Koos) Pompen, overleden.

De heer Pompen is op 1 april 1975 benoemd tot burgemeester van Boekel. Ruim twee decennia heeft burgemeester Pompen zich verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Boekel en de gemeenschap van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de heer Pompen met ingang van 1 mei 1995 benoemd tot waarnemend burgemeester van Boekel. Op 1 juni 1998 heeft hij zijn burgemeestersambt definitief neergelegd.

Als blijk van grote waardering voor zijn inzet voor de gemeenschap is hij in 1995 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1998 is hem het Ereburgerschap van de gemeente Boekel toegekend vanwege zijn bijzondere en veelzijdige verdiensten.

De Gemeente Boekel is de heer Koos Pompen veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Rouwkaart

U bent hier

<div></div>