Online bijeenkomst 'Agressie en intimidatie lokale politieke ambtsdragers' 20 mei 2021

Als burgemeester heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als bestuurder. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden hoe om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een online bijeenkomst op 20 mei 2021 via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst (19:30 - 21:40 uur) gaan we graag met u in gesprek over de vraag waar voor u de grens van het toelaatbare ligt en hoe u kunt handelen wanneer deze grens volgens u overschreden wordt. Dit doen we middels verhalen van ervaringsdeskundigen en door met elkaar in gesprek te gaan in kleinschalige gesprekssessies. Zo krijgt u handvatten om te handelen wanneer er ongewenst gedrag plaatsvindt. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat deze bijeenkomst organiseert en waar u terecht kunt met vragen en ervaringen van ongewenst gedrag. 

Programma
• Welkom door Jean Paul Gebben, burgemeester Dronten, en een inleiding op het thema;
• Presentatie: Onderzoeksresultaten over Psychosociale Effecten van Bedreiging en Beveiliging door Ine Spee, Senior Crisisadviseur Arq/IVP
• Uiteen in groepjes om eigen ervaringen te delen en het antwoord te zoeken op de vraag ‘Waar ligt de grens?’
• Korte pauze
• Terugkoppeling vanuit groepjes
• Inleiding vanuit OTWB over opzet/functie en korte toelichting op aanbod trainingen etc. in dit kader (Jeroen van Gool, Wethoudersvereniging)
• ‘Wrap-up’ en afronding door Jean Paul Gebben
• Afsluiting

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
Om raadsleden, burgemeesters en wethouders die zich belaagd of bedreigd voelen te ondersteunen is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgericht. Dit team, met vertegenwoordigers vanuit de drie beroeps- en belangenverenigingen is 24/7 bereikbaar om een steun in de rug te geven en van advies en een luisterend oor te voorzien. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314. Praktische informatie:
• Inschrijven: klik hier voor het digitale inschrijfformulier
• Datum: 20 mei 2021
• Locatie: Zoom (online)
• Tijd: inloop 19:00 uur, start programma 19:30 uur
 

U bent hier

<div></div>