Onderzoek Politie en Wetenschap: Burgemeester in Cyberspace

In opdracht van het programma Politie en Wetenschap is het boek Burgemeester in Cyberspace verschenen. Een juridische en empirische verkenning over de handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld.

De vraag die in het onderzoek centraal staat is of en in hoeverre de burgemeester zijn bestuurlijke instrumentarium (waaronder bevoegdheden en beleidsinstrumenten) ook online kan inzetten wanneer de openbare orde in het geding is. Een aanvullende relevante vraag daarbij is of er behalve een traditionele offline openbare orde ook een online openbare orde bestaat en of de burgemeester dienaangaande bevoegd is of zou moeten zijn.

Lees hier het rapport

Geinterviewde burgemeesters:
Dr. M. Schoenmaker Burgemeester Gouda/lid van de ROB
Drs. H.J.J. Lenferink Burgemeester Leiden
P.E.J. den Oudsten Burgemeester Groningen
Dr. P.F.G. Depla Burgemeester Breda
Drs. M.L.J. Out Burgemeester Assen
C.B. Aptroot Burgemeester Zoetermeer
Mr. J.M. Penn-te-Strake Burgemeester Maastricht
Mr. T.P.J. Bruinsma Burgemeester Leerdam
M.C. Junius Burgemeester Hellevoetsluis
M.W. Vroom Burgemeester Krimpen aan de IJssel
Drs. L.M.M. Bolsius Burgemeester Amersfoort
Drs. F.M. Weerwind Burgemeester Almere
Drs. H.F.M. Bruls Burgemeester Nijmegen
Mr. J.H.C. van Zanen Burgemeester Utrecht

U bent hier

<div></div>