Onderzoek naar crisismanagement aanvaring stuw Grave afgerond

Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio's (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord) en de betrokken waterschappen (Rivierenland, Aa en Maas en Limburg) hebben door Berenschot een onderzoek uit laten voeren naar de afhandeling van de calamiteit bij Stuw Grave (de eerste 48-uur na de aanvaring). Vandaag kwam het rapport uit.

Het rapport kan worden gedownload via de website van Rijkswaterstaat.

De algemene conclusie luidt dat het incident heeft plaatsgevonden onder unieke en zeer moeilijke omstandigheden waarbij alle betrokkenen zich tot het uiterste hebben ingespannen voor een goede crisisbeheersing. De locatie en aard van het incident hebben de afhandeling ernstig bemoeilijkt. Daarnaast is de melding met beperkte urgentie behandeld en is door de betrokken partijen onvoldoende geanticipeerd op de interregionale effecten. Ook is de opschaling van de betrokken organisaties niet integraal afgestemd. Het ontbreken van een totaalbeeld en onvoldoende coördinatie op tactisch niveau bemoeilijkten adequate crisiscommunicatie.

U bent hier

<div></div>