Ondermijning op platteland en ambtelijke corruptie

Woe 03
juli

Op 3 juli a.s. vindt in Leusden een bijeenkomst plaats met medewerking van de Rijksrecherche en het Platform Veilig Ondernemen. Daarbij gaan we dieper in op ambtelijke corruptie en de ondermijnende criminaliteit in de buitengebieden. Burgemeesters hebben hier een e-mail over ontvangen, waarmee zij zich kunnen aanmelden.

U bent hier

<div></div>