Odile Wolfs waarnemer in Onderbanken

afbeelding van wolfs

Mevrouw O.M.T. Wolfs waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken

De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft mevrouw O.M.T. Wolfs met ingang van 1 maart 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken. Mevrouw Wolfs wasvan 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 

De huidige burgemeester van de gemeente Onderbanken, mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz, is door zijne Majesteit de Koning met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot burgemeester van de gemeente Meerssen.

De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Onderbanken.

De waarneming van het burgemeestersambt van Onderbanken zal naar verwachting circa één jaar duren. De Gouverneur zal halverwege deze termijn - of zoveel eerder als mogelijk of nodig is - opnieuw met de fractievoorzitters in overleg treden. Tijdens dit overleg zal de vraag aan de orde zijn of het momentum van de vacature van de burgemeester gebruikt zou moeten worden voor een nadere oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Onderbanken.

Het antwoord hierop kan een waarneming voor langere tijd betekenen of het alsnog opstarten van de procedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. In dit laatste geval zou begin 2016 een nieuwe burgemeester van Onderbanken door de Kroon kunnen worden benoemd.

Mevrouw Wolfs is een ervaren bestuurder. Zij was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Thans is zij lid van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Zij zal haar raadslidmaatschap met ingang van 1 maart 2015 opgeven wegens de wettelijke onverenigbaarheid met het ambt van burgemeester. Mevrouw Wolfs is 63 jaar en lid van de PvdA.

U bent hier

<div></div>