NCTV: Dreiging Terrorisme in Nederland blijft substantieel

Gisteren werd het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van het NCTV aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN wordt vier maal per jaar uitgegeven.

Het dreigingsniveau is vastgesteld op niveau vier (‘substantieel’) van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. De steekpartij op het station van Amsterdam Centraal van vrijdag 31 augustus jl. illustreert dit beeld. Op grond van het eerste onderzoek is geconcludeerd dat de verdachte een terroristisch motief had.

De aankomende periode zal het NCTV samen met de Minister van SWZ en betrokken burgemeesters inspannen om door middel van confronteren en handhaven het jihadisme, en de voor onze samenleving schadelijke vormen van het salafisme, te bestrijden. Hierbij is naast aandacht voor bovenstaande ontwikkelingen, tevens blijvende aandacht nodig voor andere voedingsbodems die kunnen leiden tot radicalisering.

Lees hier de samenvatting

Lees hier de kamerbrief

U bent hier

<div></div>